KUNDCASE: Dansk Metal

God arbetsmiljö och lättillgängliga frånvaroregistreringar i portal

Ahlsell logo
Dansk Metal är en av Danmarks största fackföreningar som organiserar medlemmar med mekanisk, teknisk, elektronisk eller informationsteknisk utbildning.

De flesta av de 130.000 medlemmarna är anställda inom den privata sektorn. Cirka 6000 av medlemmarna är anställda inom den offentliga sektorn och ungefär 8000 av dem är lärlingar.

“Vi har tidigare missat återbetalningar vid sjukdom. Frånvarohanteringen i ProMark ser nu till att det inte händer igen”.
– Berit Hansen, HR-ansvarig, Dansk Metal

Utmaningen

 • ^Förlorad ersättning vid långtidssjukskrivning
 • ^Bristande översikt av återstående semester
 • ^Säkerställa korrekta löner
 • ^Bristande översikt över flextidsavtal

Succékriterier

 • ^150 anställda vid huvudkontoret + 50 anställda på lokal skola
 • ^Enklare administration
 • ^Säkerställa välbefinnande bland medarbetarna
 • ^Korrekta registreringar av semester och frånvaro

Funktionalitet

 • ^Web-baserat användargränssnitt inkl. frånvaro-KPI
 • ^Frånvarohantering säkerställer återbetalning vid långvarig sjukdom
 • ^Automatiska påminnelser
 • ^Bemanningsplanering
 • ^Informationsutbyte i form av rapporter och statistik
 • ^Integration till lönesystem

Förbättringar

 • ^Upprätthålla god arbetsmiljö
 • ^Efterleva kollektivavtal
 • ^Online påminnelser om godkännande
 • ^Flexibilitet i registreringar över olika avdelningar
 • ^Grafisk insyn i KPI’er på bland annat frånvaro per avdelning

Resultat

 • ^God arbetsmiljö
 • ^Enklare administration
 • ^Synliga registreringar för varje anställd
 • ^Standardrapportering till myndigheter och andra, såsom Danmarks Statistik och interna utskott
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.