SDC

SDC

KUNDCASE: SDC SDC är IT-servicepartner för den finansiella sektorn i Norden. SDC:s kärntjänster är utveckling och drift av bankapplikationer, och de levererar marknadens enda gemensamma nordiska plattformen anpassad till varje lands nationella lagstiftning och språk....
Sydbank

Sydbank

KUNDCASE: Sydbank Sydbank är en av Danmarks största banker med 2 000 anställda och cirka 60 lokalkontor över hela landet. Banken har dessutom kontor i Flensburg, Kiel och Hamburg. Huvudkontoret ligger i Aabenraa. Sydbank är en fullservicebank som täcker praktiskt...
Nykredit

Nykredit

KUNDCASE: Nykredit Nykredit är en av Danmarks ledande finansgrupper med bank och kredit till privatpersoner, företag och jordbruk som de primära områden. Dessutom har Nykredit också aktiviteter inom försäkring, leasing, pension, investeringar och fastighetsverksamhet....
Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring

KUNDCASE: Gjensidige Forsikring Gjensidige i Danmark är en filial av Gjensidige Forsikring ASA – ett av Skandinaviens fyra största skadeförsäkringsbolag med verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Baltikum. Gjensidige Forsikring erbjuder försäkring till...
GF Forsikring

GF Forsikring

KUNDCASE: GF Forsikring GF Forsikring är ett kundägd försäkringsbolag, baserat på ömsesidighet, lokal förankring och vinstdelning. GF Forsikrings primära verksamhet är privat försäkring. Företaget vänder sig brett till alla hushåll i Danmark med erbjudanden för att...