SDC

SDC

KUNDECASE: SDC SDC er IT-servicepartner for den finansielle sektor i Norden. SDC’s kerneydelser er udvikling og drift af bankapplikationer, og de leverer som de eneste på markedet en fællesnordisk platform tilpasset de enkelte landes nationale lovgivning og...
Sydbank

Sydbank

KUNDECASE: Sydbank Sydbank er en af Danmarks største banker med 2.000 medarbejdere og ca. 60 filialer fordelt over hele landet. Hovedsædet ligger i Aabenraa, og derudover har banken filialer i Flensborg, Kiel og Hamborg. Sydbank er en fullservice-bank, der dækker...
Nykredit

Nykredit

KUNDECASE: Nykredit Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit til private, virksomheder og landbrug som de primære forretningsområder. Derudover har Nykredit også aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension, investering og...
Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring

KUNDECASE: Gjensidige Forsikring Gjensidige i Danmark er en filial af Gjensidige Forsikring ASA – Norges største og blandt Skandinaviens fire største skadeforsikringsselskaber med aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Gjensidige Forsikring tilbyder...
GF Forsikring

GF Forsikring

KUNDECASE: GF Forsikring GF Forsikring er et kundeejet forsikringsselskab, der bygger på gensidighed, lokal forankring og overskudsdeling. GF Forsikrings hovedaktivitet er privat skadeforsikringsvirksomhed. Selskabet henvender sig bredt til alle privatkunder i Danmark...