Vilkår for brug af hjemmesiden

Når du anvender denne hjemmeside, accepterer du at overholde nedenstående vilkår. Er du ikke enig i vilkårene, beder vi dig forlade hjemmesiden.

Brug af materiale på hjemmesiden

Materiale på denne hjemmeside eller andre hjemmesider, der er ejet og administreret af ProMark A/S, må ikke genbruges uden tydelig angivelse af kilde eller forudgående samtykke fra ProMark. Det er tilladt at downloade en kopi af materialet på en computer til dit eget private, ikke-kommercielle brug, så længe du sikrer, at der ikke ændres på materiale, der er ophavsretligt beskyttet eller på anden måde immaterialretligt beskyttet. Ændring af materiale eller brug af materiale til andre formål er i strid med ProMark A/S’ immaterielle rettigheder, herunder ophavsret. Brug af sådant materiale på en anden hjemmeside eller lignende er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse

Informationen på denne hjemmeside kan indeholde tastefejl eller unøjagtigheder, som ProMark A/S ikke vil kunne holdes ansvarlig for. Ligeledes er ProMark A/S under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der skyldes brug af denne hjemmeside eller andre hjemmesider ejet af ProMark A/S, herunder driftstab, tab af data og andre indirekte tab.