Villkor för användning av webbplatsen

När du använder den här webbplatsen accepterar du att följa nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren, ber vi dig lämna webbplatsen.

Användning av material på denna webbplats

Material på denna webbplats eller andra webbplatser som ägs och förvaltas av ProMark A/S får inte återanvändas utan tydlig specificering av källa eller förutgående medgivande från ProMark. Det är tillåtet att ladda ner en kopia av materialet på en dator för eget icke-kommersiellt bruk om du inte ändrar på material som är upphovsrättsskyddat eller på annat sätt IP-skyddat. Ändring av material eller användning av materialet för andra ändamål är i strid med ProMark A/S immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Det är förbjudet att använda sådant material på någon annan webbplats eller liknande.

Ansvarsavskrivning/disclaimer

Informationen på denna webbplats kan innehålla skrivfel eller felaktigheter som ProMark A/S inte kan hållas ansvariga för. På samma sätt skall ProMark A/S inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt förlust till följd av användningen av denna webbplats eller någon plats som ägs av ProMark A/S, inklusive avbrott i verksamheten, förlust av data eller andra indirekta förluster.