ProMark Workforce Management

Den kompletta SaaS Workforce Management-lösningen byggd för att maximera medarbetar-engagemang och produktivitet

Vi hjälper er att skala när ditt företag växer – både i antal anställda och i era behov för funktionalitet

Med ett brett spektrum av funktioner, tjänster och integrationsalternativ är ProMark en framtidssäker lösning med låga totala kostnader och därför ett attraktivt och säkert val, oavsett er plattformsstrategi.
Automatisera era tidredovisningsprocesser för att få korrekt lön varje gång

Tidredovisning

Att få korrekt lön varje gång behöver inte vara huvudvärk. Automatisera era tidredovisningsprocesser för att spara tid, säkerställa efterlevnad och få bättre insikt med realtidsinformation.

Rätt lön – inte mer inte mindre

Spåra medarbetarnas timmar validerad mot arbetstidsregler och lokala avtal för alla typer av medarbetare.

Användargränssnitt för alla behov

Om du arbetar inom HR/lön, är chef eller registrerar din egen tid som medarbetare finns det ett enkelt gränssnitt för dig.

Sömlös integration mot HR och lön

Använd det med er befintliga HR- och lönelösning för sömlös utväxling av lönerelaterade data på få minuter.

Insikt i realtid

Få större synlighet över närvaro och frånvaro i realtid, och därmed möjlighet att följa upp i tid.

Frånvarohantering

God frånvarohantering betalar sig! Sätt ström på er frånvarohantering för att efterleva regler och tidsfrister, samtidigt som ni får översikt för uppföljning och långtidsplanering.

Sätt ström på frånvarohanteringen för bättre uppföljning och efterlevnad av regler

Efterlev regler

Se till att ni efterlever nationella regler och personalpolicy runt semesterledighet och sjukfrånvaro.

Proaktiv semesterplanering

Få komplett synlighet över semestersaldon som ger möjlighet för proaktiv och långsiktig planering för att säkerställa kontinuitet på företaget.

Bättre hantering av sjukfrånvaro

Strukturera er uppföljning på sjukfrånvaro för att reducera den och säkerställa korrekt lön till medarbetarna.

Fokus på work/life balance

Öka medarbetarnas välbefinnande genom att fokusera på balans i arbetslivet. Se till att de anställda tar den semester de har rätt till och få stöd vid långvarig sjukdom.

Effektivisera schemaläggningen för att skapa den optimala planen på mindre tid

Schemaläggning

Att säkerställa rätt medarbetare på rätt jobb i rätt tid behöver inte vara en komplicerad och tidskrävande uppgift. Effektivisera planeringsprocessen för att skapa den optimala planen på mindre tid och säkerställ efterlevnad och fullständig överblick för alla.

Anpassa scheman mot behov och budgetar

Se till att rätt anställda finns på plats för att säkerställa optimala affärsresultat utan att överskrida dina lönebudgetar.

Följ arbetstidsreglerna

Se till att alla planer är förenliga med gällande arbetstidsregler och intern företagspolicy – varje gång.

Förbättra transparensen för alla

Säg adjö till gula lappar och muntliga överenskommelser. Få en uppdaterad översikt över dina scheman – även när de ändras.

Styrka dina anställda med lättanvänd självbetjäning

Låt medarbetarna byta, sälja och avstå skift med en alltid uppdaterad översikt över sina scheman, oavsett var de är.

Jobb och aktivitet

Inga fler antaganden och magkänslor! Spåra tid som spenderas på alla arbetsuppgifter i realtid för löpande uppföljning av leveranser och kostnader – och mer datadrivna beslut.

Spåra tid som spenderas på alla jobb och projet för löpande överblick

Uppdaterat data – i realtid

Få realtidsinformation på framsteg för att säkerställa att du är på rätt spår – och kan reagera snabbt på avvikelser.

Detaljerad insikt för kostnadskontroll

Kombinera tids- och jobbregistrering för full överblick över hur mycket tid används på varje arbetsuppgift för bättre prognostisering, optimering och efterkalkyl.

Snabbare fakturering av avslutat arbete

Få ett snabbt och exakt underlag för fakturering eftersom arbetstimmar och projektregistreringar registreras löpande.

Enkla användargränssnitt till hands

Förbättra effektiviteten genom att låta dina anställda enkelt distribuera alla arbetstimmar på rätt arbetsuppgift, oavsett var de är.

Användargränssnitt

Intuitiva användar-gränssnitt för alla behov

Intuitivt användargränssnitt på mobilapp, webbportal, PC eller terminal underlättar enkel registrering och validering av data.

Integrationer

Integrera mot HR, lön och ERP
Koppla ihop ProMark med era befintliga HR-, ERP- och lönesystem för sömlöst utbyte av data och optimalt stöd av alla affärsprocesser – oavsett vilka system ni har.

Analys

Analys för datadrivna beslut
Få aktuell information som enkelt kan delas över hela företaget för att fatta mer faktabaserade – och därmed mer kvalificerade – beslut.
ProMark är betrodd
av ledande globala företag

En erkänd ledare inom workforce management – om och om igen

Nämnt som en representativ leverantör i Gartners® Market Guide for Workforce Management Applications för åttonde året i rad.

Molnlösningar för alla era behov

Essentials

Det enkla valet för grundläggande registrering av närvaro, frånvaro och avvikelser.

Professional

Lägg till projektregistrering och avancerad bemanningsplanering.

Enterprise

Den fullständiga lösningen, som tillhandahåller alla tillgängliga ProMark-funktioner.

Individual

Välj funktionalitet för att bygga skräddarsytt stöd för ditt företags behov.