ProMark Workforce Management

Den komplette SaaS Workforce Management-løsningen, bygget for å maksimere medarbeiderengasjement og produktivitet

Vi hjelper deg med å skalere etter hvert som din virksomhet vokser – både i antall ansatte og behov for funksjonalitet

Med et bredt spekter av funksjonalitet, tjenester og integrasjonsmuligheter er ProMark en fremtidssikker løsning med lave totale kostnader og derfor et attraktivt og trygt valg, uavhengig av din plattformsstrategi.

Automatiser din tidsregistreringsprosess for å lage riktig lønn hver gang

Tidsregistrering

Å lage riktig lønn hver gang trenger ikke å være en hodepine. Automatiser din tidsregistreringsprosess for å spare tid, sikre samsvar og få større synlighet med sanntidsinformasjon.

Riktig lønn – ikke mer, ikke mindre

Spor dine medarbeideres timer validert mot arbeidstidsregler og virksomhetsspesifikke avtaler for alle typer ansatte.

Brukerflater for alle behov

Uansett om du arbeider i HR/lønn, er leder eller registrerer din tid som ansatt finns det et brukervennlig grensesnitt for deg.

Sømløs integrasjon med HR og lønn

Bruk ProMark med dine eksisterende HR- og lønnsløsninger for sømløs utveksling av lønnsrelaterte data på bare få minutter.

Innsikt i sanntid

Få større innsikt i fremmøte og fravær i sanntid, noe som muliggjør oppfølging i tide.

Fraværshåndtering

God fraværsstyring lønner seg! Sæt strøm til fraværshåndteringen for å overholde regler og frister, samtidig som du får oversikt for oppfølging og langsiktig planlegging.

Sæt strøm til fraværshåndteringen for oppfølgning og samsvar

Overhold reglene

Overhold nasjonale regler og virksomhetens retningslinjer rundt ferie og sykefravær.

Proaktiv ferieplanlegging

Få fullstendig oversikt over feriesaldo som muliggjør proaktiv og langsiktig planlegging for å sikre kontinuitet i virksomheten.

Bedre håndtering av sykefravær

Strukturer din oppfølging på sykefravær for å redusere det og sikre riktig lønn til dine medarbeidere.

Fokus på work/life balance

Øk medarbeidernes trivsel gjennom å fokusere på balansen mellom arbeid og privatliv. Sørg for at de tar den ferien de har krav på og får støtte ved langvarig sykdom.

Effektiviser din planleggingsprosess for å lage den optimale personaleplanen på kortere tid

Personalplanlegging

Å sikre de riktige medarbeidere på rett sted til rett tid trenger ikke å være en kompleks og tidkrevende oppgave. Effektiviser din planleggingsprosess for å lage den optimale planen på kortere tid og sikre samsvar og komplett oversikt for alle.

Tilpass timeplanene etter behov og budsjetter

Sørg for at de rette medarbeidene er på plass for å sikre optimal ytelse uten å overskride dine lønnsbudsjetter.

Overhold arbeidstidsregler

Sørg for at alle planer er i samsvar med gjeldende arbeidstidsregler og interne virksomhetspolicyer – hver gang.

Bedre synlighet for alle

Si farvel til gule lapper og muntlige avtaler. Få en oppdatert oversikt over dine timeplaner – også når de endres.

Styrk dine medarbeidere med brukervennlig selvbetjening

La dine ansatte bytte, selge og ta på seg vakter med en alltid oppdatert oversikt over deres timeplaner, uansett hvor de er.

Jobb og aktivitet

Ingen flere antagelser og magefølelser! Spor tid brukt på alle oppgaver i sanntid for kontinuerlig oppfølging på leveranser og kostnader – og mer datadrevne beslutninger.

Spor tid brukt på alle jobb og prosjekter for løpende innsikt

Oppdatert data – i sanntid

Få informasjon om fremdrift i sanntid for å sikre at dere holder deg på sporet – og reagerer raskt på avvik.

Detaljert innsikt for kostnadskontroll

Kombiner tids- og jobb-registrering for fullstendig oversikt over hvor mye tid som brukes på hver oppgave til prognoser, optimalisering og etterkalkulasjon.

Raskere fakturering av fullført arbeid

Få et raskt og nøyaktig grunnlag for fakturering da arbeidstimer og prosjektregistreringer registreres fortløpende.

Enkle brukerflater ved hånden

Øk effektiviteten gjennom å la dine medarbeidere enkelt fordele all arbeidstid på de riktige oppgavene, uansett hvor de er.

Brukeropplevelser

Intuitive brukerflater for alle behov

Intuitive brukerflater på mobilapp, webportal, pc eller terminal støtter enkel registrering og validering av data.

Integrasjoner

Integrer med deres HR, lønn og ERP
Koble ProMark til de eksisterende HR-, ERP- og lønnssystemer for sømløs utveksling av data og optimal støtte av alle forretningsprosesser – uansett hvilke systemer dere har.

Analyser

Analyser for datadrevne beslutninger
Få oppdatert informasjon som enkelt kan deles på tvers av virksomheten for å gjøre mer faktabaserte – og dermed mer kvalifiserte – beslutninger.

Ledende globale selskaper
stoler på ProMark

En leder innen Workforce Management – igjen og igjen

Oppført som en representativ leverandør i Gartner® Market Guide for Workforce Management Applications i 8 påfølgende år.

Skyløsninger for alle dine behov

Essentials

Det enkle valget for grunnleggende registrering av fremmøte, fravær og avvik.

Professional

Legg til prosjektregistrering og avanserte funksjoner for personalplanlegging.

Enterprise

Den komplette løsningen som gir all tilgjengelig ProMark-funksjonalitet.

Individual

Velg funksjonalitet for å bygge skreddersydd støtte for virksomhetens behov.