Vilkår for bruk av nettstedet

Når du bruker dette nettstedet, godtar du å overholde vilkårene nedenfor. Hvis du ikke godtar vilkårene, ber vi deg forlate nettstedet.

Bruk av material på dette nettstedet

Materialet på dette nettstedet eller andre nettsteder som eies og forvaltes av ProMark A/S skal ikke gjenbrukes uten klar angivelse av kilde eller forhåndssamtykke fra ProMark. Du har lov til å laste ned en kopi av materialet på en datamaskin for personlig, ikke-kommersiell bruk så lenge du sørger for at ikke endre materiale som er opphavsrettsbeskyttet eller på annen måte IP-beskyttet. Endring av materiale eller bruk av materialet til andre formål er i strid med ProMark A/S sin intellektuelle eiendom, inkludert opphavsrettigheter. Det er forbudt å bruke slikt materiale på noen annen nettside eller lignende.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde skrivefeil eller unøyaktigheter som ProMark A/S ikke vil bli holdt ansvarlig for. Tilsvarende skal ProMark A/S ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av bruk av dette nettstedet eller noe nettsted som eies av ProMark A/S, inkludert driftsavbrudd, tap av data eller andre indirekte tap.