Sekretess- och cookiepolicy

Sekretesspolicy

Som ett dataansvarigt företag tar ProMark dataskydd mycket allvarligt. Vi tar hand om de personuppgifter vi hanterar och ser till att vi följer lagstiftningen om dataskydd.

I denna sekretesspolicy beskriver vi vår behandling av information om kunder, besökare på vår webbplats, leverantörer och arbetssökande samt de rättigheter man har som registrerad person.

Utöver vår sekretesspolicy gäller vår cookiepolicy som du kan se här.

1. Dataansvarigt företag

ProMark A/S
Maglebjergvej 11
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
CVR: 31 07 52 62
Telefon: +45 4690 0000
Email: info.se@promark365.com

2. Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som till viss del kan tillskrivas dig. På ProMark mottar vi bland annat uppgifter om våra kunder, besökande, leverantörer och jobbsökande. När du använder vår hemsida, samlar vi in och behandlar en rad information. Detta sker till exempel vid användning av innehåll, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller anmäler dig till evenemang, fyller i kontaktformulär och registrerar dig som användare av vår kundportal.

De uppgifter vi behandlar om dig kan omfatta:

 • Allmänna personuppgifter inklusive:
  • Identifikationsuppgifter inklusive namn, titel, telefonnummer, e-post, företagets namn och adress
  • information som ingår i vår korrespondens med dig
  • inloggningsinformation till vår kundportal
  • Information om dina order på varor och tjänster
  • korrespondens med Customer Care och/eller andra anställda
  • Information om dina besök på våra digitala tjänster (till exempel IP-adress, geografiskt läge, webbläsare, operativsystem och vilken innehåll du ser etc.)
  • Bilder/video från evenemang som t.ex. seminarier och användarmöten
 • Känsliga eller halvkänsliga personuppgifter (endast kunder):
  Som utgångspunkt behandlar vi inte känsliga eller halvkänsliga personuppgifter om dig. Men i speciella situationer kan vi få ditt personnummer. såväl som frånvaro och hälsoinformation när vi hjälper till med problemlösning. Informationen anonymiseras eller raderas när ärendet är löst. Vi rekommenderar att du inte överför eller informerar oss om sådan information.

3. Vi använder personlig information för följande ändamål och med nämnde rättslig grund

Ändamål Exempel Rättsligt grund

1. Administration av potentiella och befintliga kundrelationer

När du vill bli kund hos ProMark behandlar vi nödvändig information om dig för att:

– ingå ett avtal om leverans av ett Workforce Managementsystem för ditt företag
– säkerställa entydig identifikation av dig

När du är kund hos oss på ett löpande avtal behandlar vi din information för att hantera avtalet inklusive:

– se till att de överenskomna produkterna och tjänsterna levereras
– få betalning för våra varor och tjänster
– identifiera dig när du kontaktar oss
– hålla din kontaktinformation uppdaterad
– uppfylla andra skyldigheter för dig eller oss som följer av avtalet och lagen

Du är en kund och deltar i ett evenemang där vi tar bilder/video som kan användas för:

– att marknadsföra den typen av evenemang
– att referera till tidigare evenemang

Deltagarna kan välja ifrån att delta i foton för detta ändamål.

Exempel:
Du är en potentiell kund
När du kontaktar oss för information om eller ett erbjudande på en Workforce Managementlösning, använder vi ditt namn, adress och annan kontaktinformation för att göra ett erbjudande och kontakta dig.

Exempel:
Du är kund hos oss
Vi levererar tjänster enligt överenskommelse och skickar faktura på dessa samt pågående underhåll enligt vår överenskommelse, och registrerar att du betalar.

Exempel:
Du deltar i vår användarkonferens eller i ett användarmöte
Genom bilder och video berättar vi på vår kundportal och nyhetsbrev de goda berättelserna från kundevenemang och sprider kunskap och information om evenemang och aktiviteter.

Dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, litra b och litra f

Våra legitima intressen är:

– se till att ingen information lämnas till någon annan än dig
– marknadsföra våra produkter och informera om funktionalitet och nyheter
– se till att gällande lagstiftning följs

Som ovan.

När du deltar i evenemang med ProMark tar vi humörbilder och kan använda dessa för marknadsföring. Deltagarna kan välja ifrån att delta i foton för detta ändamål.

För porträttbilder erhålls samtycke.

2. Marknadsföring, analys och segmentering

Vi använder din personliga information för att skicka nyheter eller elektronisk marknadsföring om du har samtyckt till det. Ditt samtycke kan erhållas om du registrerar dig till våra evenemang eller via formuläret på hemsidan. Du kan alltid avanmäla nyhetsbrev och online marknadsföring.

Vi kan också använda din information för marknadsföring med vanlig post.

Vi genomför även kundundersökningar via e-post.

Exempel:
Vi skickar information om moduler eller funktionalitet som du inte redan använder
Du har gett ditt samtycke att skicka information om system som ProMark/ WinTid, som du och ditt företag kan dra nytta av. Här använder vi ditt email och eventuellt. köphistorik. Vi använder aldrig din e-postadress etc. i strid med marknadsföringslagen, och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Exempel:
Du har fått hjälp från Customer Care eller en konsult
Vi skickar sedan ett utvärderingsschema så att vi kontinuerligt kan förbättra vår service.

Dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, litra a, litra b och litra f

Våra legitima intressen är:

– kunna utveckla och marknadsföra våra produkter
– implementera våra produkter
– gör kundnöjdhetsanalyser
– förbättra produkter och tjänster

3. Administration och förbättring av våra digitala tjänster
Vi använder spårprogramvara för att registrera antalet besök på promark365.com/se, inklusive vilka domäner besökare kommer ifrån och vilket innehåll de ser.

Informationen används endast för att utveckla och förbättra våra digitala tjänster och tillåter oss inte att identifiera individer.

Exempel:
Du använder våra digitala tjänster
När du besöker vår hemsida behandlar vi din information för att förbättra våra digitala tjänster.

Dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, litra f

Våra legitima intressen är:

– förbättra kundupplevelsen
– utveckla och förbättra våra digitala tjänster

4. Behandling av jobbansökningar

Alla jobbansökningar (både specifika och generella) registreras och behandlas av vår HR-chef och eventuellt involverade chefer och intervjuare.

Exempel:
Du skickar oss en jobbansökan
Vi registrerar och utvärderar din ansökan och behåller den mottagna informationen under behandlingen. Senast 3 månader efter avslutad behandling, tar vi bort alla data och mail.

Dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, litra b

Våra legitima intressen är:

– hantera din ansökan och kommunicera om eventuella intervjuer och kontrakt/avslag

Om vi behandlar din personliga information för andra ändamål än de som vi har beskrivit ovan kommer vi att meddela dig det nya syftet innan vi börjar bearbeta om det följer av dataskyddsreglerna.

4. Insikt i din information (rätt till åtkomst och att bli glömd)

Du har möjlighet att få veta vilken personlig information vi lagrar och använder om dig. Kontakta oss via e-post gdpr@promark365.com eller på adressen först på sidan om du vill ha rätt till:

 • åtkomst till din personliga information som lagras i våra databaser
 • att dina personuppgifter skal korrigeras
 • att bli raderat från våra databaser
 • at få begränsad data
 • att få elektronisk överföring av dina data
 • att göra invändningar
 • att det inte fattas beslut baserad på automatisk bearbetning, inklusive profilering

Vi kommer att svara på din förfrågan så fort vi kan (och i alla fall inom en månad från det att vi mottog din förfrågan, även om det kan förlängas i vissa fall). Om din fråga eller förfrågan är mer omfattande kan vi behöva få mer information från dig.

5. Våra personuppgiftsbiträden/underpersonuppgiftsbiträden

Vi använder en rad personuppgiftsbiträden/underpersonuppgiftsbiträden för att hantera personuppgifter på våra vägnar. Dessa tredjeparter är noggrant utvalda och är alla underlagt personuppgiftsbiträdesavtal/underpersonuppgiftsbiträdesavtal med oss ​​i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2018.

6. Hur länge håller vi din information?

Vi tar bort informationen om dig när den inte längre är nödvändig.

ProMark följer i allmänhet den kvarhållningsperiod som gäller för bokföringslagen i Danmark, Norge, Sverige och England. För att säkerställa korrekt hantering av återkommande kundrelationer, eventuella klagomål och garantiåtaganden och för att uppfylla våra åtaganden, har vi bedömt att det är nödvändigt och för att lagra information för upp till 10 år plus innevarande år från affärsrelation eller syfte upphör baserad på lagen i det landet där persondata lagras.

7. Datakränkningar

Vi kommer att rapportera alla eventuella olagliga datakränkningar från någon av våra underpersonuppgiftsbiträden till alla relevanta personer eller myndigheter inom 72 timmar efter överträdelsen om det visar sig att personuppgifter som lagrats på ett identifierbart sätt har komprometterats.

8. Kontakt avseende dataskydd och sekretesspolicy

Om du har ytterligare frågor om vår sekretesspolicy eller databehandling, kontakta oss på mail gdpr@promark365.com eller via adressen ovan.

Om du vill överklaga en eventuell kränkning av personuppgifterna, vänligen kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Tänk på att vanlig e-post inte är en säker kommunikation. Skriv inte något i din e-post, som är privat eller känslig, eller som du annars tror bör skyddas.

Denna sekretesspolicy är gällande från den 20 februari 2020.


Denna webbplats ägs och drivs av:

ProMark A/S
Maglebjergvej 11
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
Org.no.: 31 07 52 62
Telefon: +45 4690 0000
E-mail: info.se@promark365.com

Vad är en cookie?