Jobb och aktivitet

Samla upp tid som spenderas på arbetsuppgifter för faktiska insikter i ditt företags drift
  • NKombinerad tids- och jobbregistrering för fullständig översikt
  • NData av hög kvalitet – i realtid
  • NEnkla användargränssnitt till hands

Betrodd av 400+ kunder och 300 000+ användare

Inga fler antaganden och magkänslor på grund av bristande överblick!

Med ProMark kan ni samla upp tid på arbetsuppgifter i en automatiserad process för att få realtidsinformation. Detta gör att du kan reagera snabbt på förändringar i efterfrågan eller kapacitet, säkerställa leveranser i tid, kontrollera kostnader och fatta bättre datadrivna beslut.
Kombinerad tids- och jobbregistrering för fullständig översikt

Kombinerad tids- och jobbregistrering för fullständig översikt

Låt dina anställda redogöra för vad de arbetar med under sin arbetstid för en korrekt och fullständig översikt över ditt företags tidsanvändning – utan manuella tidrapporter.

Data av hög kvalitet – i realtid

Få realtidsinsikter om aktiviteter för löpande uppföljning och snabbare reaktion på avvikelser samt prognoser, planering, kostnadsberäkning och optimering – med enkel integration till ditt ERP-system.
Data av hög kvalitet – i realtid
Enkla användargränssnitt till hands

Enkla användargränssnitt till hands

Gör det enkelt för dina anställda att registrera tid som används på olika projekt eller produktionsorder med bara några klick.
“Med ProMark har vi fått en modern och automatiserad lösning för insamling av de anställdas arbetstider. Det har gett oss den önskade öppenhet så att vi ständigt kan spåra tid och status för order i produktion – samt justera om det behövs”

– Bo Bendixen, ekonomidirektör

Funktioner

Fördelar i hela din organisation
N

Ökad medarbetareffektivitet

Enkelt fördela alla arbetstimmar på rätt arbetsuppgifter med bara några klick.
N

Bättre översikt med uppdaterat data

Se information om tidsåtgång och framsteg för att säkerställa att du är på rätt spår.
N

Åtgärder i rätt tid

Bli påmind om saknade registreringar, avvikelser och andra relevante händelser.
N

Samla in detaljerad data från verkstadsgolvet

Samla produktionskritisk information om t.ex. producerade/underkända mängder, status på ordrar och materialförbrukning.
N

Snabb reaktion på avvikelser

Identifiera snabbt flaskhalsar och reagera på avvikelser innan det är för sent.
N

Rätt person på rätt projekt

Få överblick över vem som jobbar med vad och om medarbetare är rätt fördelade på projekt.
N

Användargränssnitt för alla behov

Förenkla insamlingen av data genom moderna, intuitiva användarupplevelser.
N

Förbättrad transparens

Se till att alla arbetar utifrån samma uppdaterade data och vet vad som är viktigast att fokusera på.
N

Effektiv dokumentation av timmar för kostnadskontroll

Övervaka tidsanvändningen och jämför den mot budgeten för kostnadskontroll och efterberäkning.
N

Data-drivna beslut

Detaljerad insikt i aktuella aktiviteter ger en datadriven grund för prognoser, efterkalkylering och optimering av ditt företags processer.
N

Snabbare fakturering av utfört arbete

Få exakt faktureringsunderlag om medarbetarens arbetstid ska faktureras till dina kunder
N

Synkronisera med er ERP-data

Berika data i ditt ERP-system genom att spåra prestanda och framsteg i realtid på en detaljerad nivå.

Relaterat innehåll

Upptäck mer

Projektregistrering

Spåra tid som används på projekt för effektiv dokumentation av timmar.

Jobbregistrering

Samla in kritisk data från verkstadsgolvet för faktiska insikter i ditt företags drift.

Prata med våra experter

Kontakta vårt team av experter eller boka en demo idag. Vi är här för att hjälpa dig.

Integrationer

Enkel integration med dina befintliga system

Vill du koppla ihop ditt HR, löne- och ERP- system? Inga problem! ProMark gör att du sömlöst kan knyta ihop er administrative system – oavsett vilka system ni har. Med certifierade integrationer till SAP, Microsoft och många andra hjälper vi dig att uppnå nästa produktivitetsnivå.