Standardintegrationer med ProMark

ProMark kan integreras med era övriga affärssystem

ProMark erbjuder en lång rad standardintegrationer med kända system på ett antal olika sätt, från det mycket enkla till det mest moderna och avancerade. Metoderna fungerar väl individuellt och är väl beprövad under lång tid.

HR- och lönesystem

Motta medarbetarnas grunddata från ert HR-system, skicka uppdaterad tids- och frånvaroregistreringar tillbaka och överför alla lönerelaterade data till ert lönesystem.
 • ^4Human
 • ^Agda Lön
 • ^CatalystOne
 • ^Epos-løn & HR
 • ^Flex HRM Payroll
 • ^Formula Lønn & Personal
 • ^Hogia Lön
 • ^HRM Software Lön & HR
 • ^Huldt & Lillevik
 • ^Kontek Lön
 • ^Lessor løn
 • ^MindKey
 • ^MoorePay Payroll & HR
 • ^MR-Løn/KMD
 • ^Multisoft
 • ^Personec Lön & HR
 • ^POL Lön
 • ^Sage Payroll & HR
 • ^SAP HCM
 • ^SAP SuccessFactors
 • ^SAP Payroll
 • ^SD Worx
 • ^Sympa
 • ^Talentsoft
 • ^Visma DataLøn
 • ^Visma HR-plus
 • ^Visma HR-plus maps
 • ^Visma Løn
 • ^Visma.net Payroll
 • ^Visma SPCS
 • ^Workday

ERP-system

Berika ert ERP-system med projekt- och serviceorder- registreringar, jobb- och produktionsregistreringar och information om materialförbrukning och kasserade enheter.

 • ^Agresso UBW
 • ^ASPECT/4
 • ^Concorde XAL
 • ^IFS Applications
 • ^Infor ERP LN
 • ^Infor M3
 • ^Jeeves

Microsoft Dynamics:

 • ^365 Business Central
 • ^365 Finance
 • ^365 Supply Chain Management
 • ^AX
 • ^NAV
 • ^Multi+
 • ^Oracle ERP
 • ^SAP Business One
 • ^SAP ERP
 • ^Visma Business
 • ^Visma.net

Telefonsystem

 • ^CAX
 • ^Trio Present (TCP/IP)

Teknologier

Filutväxling:
 • ^Kommaseparerad/fast längd
 • ^XML
 • ^IDocs (for SAP)

Services (SOA):

 • ^Windows Communication Foundation (WCF)
 • ^Microsoft Outlook/Office365
 • ^SAP .Net Connector
 • ^OData driver
 • ^REST API:er
Databas-/tabellutväxling:
 • ^Oracle
 • ^MS SQL
 • ^Progress