Standardintegrasjoner med ProMark

ProMark kan kobles til dine andre forretningssystemer

ProMark tilbyr et bredt spekter av standardintegrasjoner til velkjente systemer på en rekke ulike måter, fra de veldig enkle til de mest moderne og avanserte. Metodene fungerer godt hver for seg og er velprøvd over lang tid.

HR- og lønnssystemer

Motta grunndata på medarbeiderne fra deres HR-system, send oppdaterte tids- og fraværsregistreringer tilbake og overfør alle lønnsrelaterte data til deres lønnssystem.

 • ^4Human
 • ^Agda Lön
 • ^CatalystOne
 • ^Epos-løn & HR
 • ^Flex HRM Payroll
 • ^Formula Lønn & Personal
 • ^Hogia Lön
 • ^HRM Software Lön & HR
 • ^Huldt & Lillevik
 • ^Kontek Lön
 • ^Lessor løn
 • ^MindKey
 • ^MoorePay Payroll & HR
 • ^MR-Løn/KMD
 • ^Multisoft
 • ^Personec Lön & HR
 • ^POL Lön
 • ^Sage Payroll & HR
 • ^SAP HCM
 • ^SAP SuccessFactors
 • ^SAP Payroll
 • ^SD Worx
 • ^Sympa
 • ^Talentsoft
 • ^Visma DataLøn
 • ^Visma HR-plus
 • ^Visma HR-plus maps
 • ^Visma Løn
 • ^Visma.net Payroll
 • ^Visma SPCS
 • ^Workday

ERP-systemer

Berik ERP-systemet med prosjekt- og serviceordreregistreringer, jobb- og produksjonsrelaterte registreringer samt informasjon om materialforbruk og kasserte enheter.

 • ^Agresso UBW
 • ^ASPECT/4
 • ^Concorde XAL
 • ^IFS Applications
 • ^Infor ERP LN
 • ^Infor M3
 • ^Jeeves

Microsoft Dynamics:

 • ^365 Business Central
 • ^365 Finance
 • ^365 Supply Chain Management
 • ^AX
 • ^NAV
 • ^Multi+
 • ^Oracle ERP
 • ^SAP Business One
 • ^SAP ERP
 • ^Visma Business
 • ^Visma.net

Telefonsystemer

 • ^CAX
 • ^Trio Present (TCP/IP)

Teknologier

Filutveksling:

 • ^Kommaseparert/fast lengde
 • ^XML
 • ^IDocs (for SAP)

Services (SOA):

 • ^Windows Communication Foundation (WCF)
 • ^Microsoft Outlook/Office365
 • ^SAP .Net Connector
 • ^OData-driver
 • ^REST APIs
Database-/tabellutveksling:
 • ^Oracle
 • ^MS SQL
 • ^Progress