Jobbregistrering

Samla in kritisk data från verkstadsgolvet för faktiska insikter i ditt företags drift
  • NSamla in detaljerad data från produktionsgolvet
  • NSnabb reaktion på avvikelser med realtidsdata
  • NDatadrivna beslut för bestående förbättringar

Betrodd av 400+ kunder och 300 000+ användare

Brist på överblick och snabba lösningar behöver inte vara en del av din dagliga verksamhet

Med ProMark kan du automatisera insamlingen av värdefull data från specifika ordrar för att få information i realtid. Detta gör att du kan reagera snabbt på förändringar i efterfrågan eller kapacitet, säkerställa leveranser i tid, kontrollera kostnader och fatta bättre datadrivna beslut.
Samla in detaljerad data från produktionsgolvet

Samla in detaljerad data från produktionsgolvet

Samla data om tids som lagts ner på specifika order tillsammans med produktionskritisk information som producerade/skrotade mängder, status på order och materialförbrukning för fullständig överblick över din produktion – och dela data med ditt ERP-system.

Snabb reaktion på avvikelser med realtidsdata

Med information om framstegen på dina beställningar i realtid, kan du snabbt identifiera flaskhalsar och potentiella förseningar – och vidta åtgärder innan det är för sent.
Snabb reaktion på avvikelser med realtidsdata
Datadrivna beslut för bestående förbättringar

Datadrivna beslut för bestående förbättringar

Detaljerade insikter om aktuella aktiviteter ger en datadriven grund för prognoser, planering, kostnadskontroll och optimering av ditt företags processer.
“Med ProMark har vi fått en modern och automatiserad lösning för insamling av de anställdas arbetstider. Det har gett oss den önskade öppenhet så att vi ständigt kan spåra tid och status för order i produktion – samt justera om det behövs”

– Bo Bendixen, ekonomidirektör

Utvald funktionalitet

Skräddarsydd lösning för byggföretag

Få giltig data för löne-/ackordsbetalning, kundfakturering och effektiv hantering av storskaliga byggprojekt. Med ProMark kan ni samla in arbetstid, tillägg, kilometerersättning, traktamente och annan typ av information direkt från byggarbetsplatserna.

Relaterat innehåll

Upptäck mer

Projektregistrering

Spåra tid som används på projekt för effektiv dokumentation av timmar.

Guide för komplett hantering av arbetsuppgifter och produktionsprocesser

Guide för komplett hantering av arbetsuppgifter och produktionsprocesser

Bra råd om hur ni kan optimera företagets leveranser och säkerställa bättre kostnadsuppföljning.

Prata med våra experter

Kontakta vårt team av experter eller boka en demo idag. Vi är här för att hjälpa dig.

Integrationer

Enkel integration med dina befintliga system

Vill du koppla ihop ditt HR, löne- och ERP- system? Inga problem! ProMark gör att du sömlöst kan knyta ihop er administrative system – oavsett vilka system ni har. Med certifierade integrationer till SAP, Microsoft och många andra hjälper vi dig att uppnå nästa produktivitetsnivå.