Bygg & anläggning

Hantera enkelt dina medarbetare och projekt för att säkerställa produktivitet och lönsamhet

Att hantera storskaliga projekt med en stor arbetsstyrka som täcker många olika yrken över en längre period kräver giltig data.

Men på många företag är projekt- och tidsregistrering fortfarande en manuell och tidskrävande process som varierar från plats till plats och beror på vilken typ av jobb medarbetaren utför.

Detta gör det svårt att få nödvändiga insikter till att hantera projekt effektivt att säkerställa vinst-marginaler och hantera de många arbetsavtal som gäller för varje specifik leverans av ett stort projekt.

ProMark för bygg & anläggning

Tillsammans med några av de största företagen inom bygg- och anläggningsbranschen i Norden har vi utvecklat en specialiserad tidsregistreringslösning. Den kan hjälpa dig att hålla dina processer under kontroll och driva framgångsrika projekt:

Realtidsdata för effektiv projektledning

Förbättra transparensen och förfina dina ERP-data med värdefull insikt i ditt företags drift och kostnadsfördelning, vilket möjliggör uppföljning av projektresurser och produktivitet – och stram budgetkontroll.

Rätt löneunderlag

Automatisera insamling av arbetade timmar, tillägg, bilresor, traktamente och frånvaro samt avvikelseorsaker validerad mot kollektiv- och lokalavtal för att skapa rätt löneunderlag – oavsett om dina medarbetare är på ackord eller har ett fast timpris.

Enkel rapportering på plats

Förenkla rapporteringen för dina medarbetare för att säkerställa rätt data vid rätt tidpunkt med hög kvalitet – var de än arbetar. Registreringar kan också göras av förmannen för alla anställda i teamet.

Giltig data för fakturering

Ersätt dina befintliga tidrapporter med digital rapportering där medarbetarna registrerar sin arbetstidsfördelning på projekt för att få ett snabbt och exakt underlag för fakturering.

Utvalda kunder:

Kundhistorier inom bygg & anläggning: