KUNDCASE: Per Aarsleff A/S

Från papper till digitalisering: Styrning av arbetsuppgifter på byggplatsen

Per Aarsleff A/S är ett ledande dansk bygg- och anläggningsföretag specialiserat på att designa, planera och genomföra stora projekt inom infrastruktur, klimatförändring, miljö, energi mm – från design till leverans. Baserat på en stark position i Danmark och Östersjöområdet levererar de projekt i stora delar av världen.

Omsättningen året 2016/17 uppgick till 11 miljarder kronor – varav 29% kom från utomlandet. Koncernen är arbetsplats för 6 200 engagerade medarbetare som är uppdelad mellan det danska moderbolaget och dotterbolag i Danmark och utomlands. Aarsleff är noterat på Nasdaq Copenhagen A/S.

”Aarsleff sökte en professionell leverantör för att stötta Workforce Management processen. Det är ett strategiskt projekt och med ProMark hittade vi mer än en leverantör – det är ett ömsesidigt strategiskt partnerskap”.

– Steen Guldborg, IT-chef, Per Aarsleff A/S

Utmaningen

 • ^Aarsleff arbetar ständigt för att effektivisera sina processer så att projekt kan genomföras både snabbare och mer kostnadseffektivt
 • ^Det var därför behov av snabb och exakt insamling av arbetstiden för både ersättning, redovisning, maskinbokföring och mer

Succékriterier

 • ^Lösningen omfattar 2 200 användare
 • ^Systemet kontrollerar tidfördelning, raster, övertid, frånvaro, traktamente, tillägg och bonus samt att både löneunderlag och kostnadsallokering på projekt erhålls
 • ^Resor rapporteras på typer och till/från adresser med integrerat godkännande så att det kan distribueras på projekt

Funktionalitet

 • ^Ersätta pappersbaserade tidrapporter med en digital lösning
 • ^Surfplattor är introducerad för varje team så att anställda enkelt och intuitivt kan registrera och allokera tid och resor på definierade aktiviteter/projekt
 • ^Arbetsledare använder pc för överblick, förändringar, attest och utlåning av anställda

Förbättringar

 • ^Avtal inklusive tillägg, övertid, traktamente och resor hanteras digitalt
 • ^Timanställda registrerar själv relevant information, vilket ger komplett underlag till löneadministrationen
 • ^Arbetsledare kan enkelt hantera sina egna anställda, skapa närvaroprofiler och godkänna registreringar

Resultat

 • ^All information är registrerad online och är därför omedelbart tillgänglig för arbetsledare, ledning och löneadministration
 • ^Effektivisering av process som minimerar fel och resursanvändning och förbereder data för löneutbetalning och fakturering av kund
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.

”ProMark ersätter pappersbaserade tidrapporter och med ett unikt, användarvänligt användargränssnitt kan våra timanställda själv registrera allt relevant, till exempel arbetstid, projekttid och traktamente”.

– Steen Guldborg, IT-chef, Per Aarsleff A/S