KUNDECASE: Per Aarsleff A/S

Fra papir til digitalisering: Oppgavestyring på byggeplassen

Per Aarsleff A/S er et ledende dansk entreprenørkonsern som spesialiserer seg innen design, planlegging og implementering av store prosjekter innen infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi, etc. – fra design til levering. Basert på en sterk posisjon i Danmark og Østersjøregionen, løser de prosjekter i det meste av verden.

Omsetningen for 2016/17 var 11 milliarder kroner – 29 prosent av disse ble oppnådd i utlandet. Konsernet er arbeidsplass for 6.200 dedikerte medarbeidere, som er delt mellom det danske morselskapet og dets datterselskaper i inn- og utland. Aarsleff er notert som et aksjeselskap på Nasdaq Copenhagen A/S.

”Aarsleff søkte en profesjonell leverandør for å støtte Workforce Management. Det er et strategisk prosjekt, og med ProMark fant vi mer enn en leverandør – det er et gjensidig strategisk partnerskap”.

– Steen Guldborg, IT-sjef, Per Aarsleff A/S

Utfordringen

 • ^Aarsleff arbeider løpende for å effektivisere sine prosesser, slik at prosjekter kan implementeres både raskere og mer kostnadseffektivt
 • ^Det var derfor behov for rask og presis innsamling av medarbeidernes tid til bruk for både lønn, regnskap, maskinregnskap og mer

Suksesskriterier

 • ^Løsningen omfatter 2.200 registranter
 • ^Systemet kontrollerer tidsfordeling, pause, overtid, fravær, utepenger, tillegg og bonus og brukes til både lønn og kostnadsfordeling på prosjekter
 • ^Kjøring må rapporteres på typer og til/fra adresser med integrert godkjenning, slik at det kan fordeles på prosjekter samtidig

Funksjonalitet

 • ^Erstatte papirbaserte timelister med en digital løsning
 • ^Tabletter er innført for hver sjekk slik at medarbeiderne enkelt og intuitivt kan registrere og allokere tid og kjørsel på definerte aktiviteter/prosjekter
 • ^Arbeidsledere bruker pc for oversikt, endringer, godkjenning og utlån av ansatte

Utbytte

 • ^Avtaler inklusiv tillegg, overtid, utepenger og kjøring håndteres digitalt
 • ^Timebetalte ansatte registrerer relevant informasjon, som gir aktuelle data til lønnsadministrasjon
 • ^Arbeidsledere kan enkelt administrere sine egne ansatte, rette til møteprofiler og godkjenne registreringer

Primære resultater

 • ^Al informasjon registreres online og er dermed umiddelbar tilgjengelig for arbeidsledere, ledelse og lønnsadministrasjon
 • ^Effektivisering av prosess som minimerer feil og ressursforbruk og klargjør data for lønn og fakturering av kunder
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.

”ProMark erstatter papirbaserte timelister og med en unik, brukervennlig brukerflate kan våre timelønnede selv registrere ALT relevant som fx arbeidstimer, kjøring og utepenger”.

– Steen Guldborg, IT-sjef, Per Aarsleff A/S