KUNDECASE: Hartmann

Selvbetjening gir fleksibel planlegging og økt smidighet

Becketts Food - Bacon at its Best

Hartmann er en av verdens ledende produsenter av pappemballasje, som blir fremstilt av gjenbruksmaterialer som blant annet gamle aviser og ukeblader. Det viktigste produktet er eggekartonger, men virksomheten produserer også emballasje til frukt, elektronikkprodukter og husholdningsapparater.

På fabrikken i danske Tønder kjører maskinene 24/7/365 i produksjonen og trykkeriet – her produseres forskjellige salgsfremmende printløsninger. Maskinene betjenes av 300 produksjonsmedarbeidere, fordelt på fem skiftlag og som alle arbeider i tredelt turnus.

”For en produksjonsvirksomhet som vår er det viktig at vi hele tiden kan tilpasse produksjonen til etterspørselen. Det krever en fleksibel IT-løsning, og det har vi med ProMark bemanningsplanlegging og mobilløsningen”.

Jan Andreasen, IT-prosjektleder, Hartmann

Utfordringen

 • ^Medarbeidernes arbeidsplan finnes på intranettet og i papirformat
 • ^Tilbud av ledige vakter håndteres via fysiske sedler på driftskontoret eller telefon
 • ^Kontroll med overholdelse av hviletidsregler er opp til den enkelte medarbeider/leder
 • ^Vaktbytte skjer ofte gjennom muntlige avtaler mellom medarbeiderne – også til lederen

Suksesskriterier

 • ^Optimalisering av planleggingsoppgaven for de 300 produksjonsmedarbeidere som jobber etter en rullerende vaktplan, som blir planlagt for 1 år ad gangen
 • ^Bedre håndtering av avvik som øker eller reduserer behovet for medarbeidere, som f.eks. sykdom eller økning i produksjonen
 • ^Ønske om økt bruk av mobilløsninger og mulighet for mer selvbetjening for medarbeiderne

Funksjonalitet

 • ^Komme/gå- og fraværsregistrering
 • ^Bemanningsplanlegging
 • ^Selvbetjeningsmuligheter og registrering via mobil og portal
 • ^Jobb- og prosjektregistrering
 • ^Webportal til ledelsesoversikt, godkjenninger og fraværs-KPI
 • ^Integrasjon til lønns- og ERP-systemer
 • ^Rapportering

Utbytte

 • ^Medarbeiderne har enkel tilgang til å se egen arbeidsplan, samt egen saldo på ferie- og fleksitidskonto på sin mobiltelefon
 • ^Tilbud av ledige vakter og vaktbytte skjer via mobilappen
 • ^Bedre overholdelse av hviletidsregler da medarbeiderne bare kan se de vakter de kan påta seg som overholder gjeldende arbeidstidsregler
 • ^Bedre oversikt over hvem som har en gitt vakt

Primære resultater

 • ^Spart administrativ tid (0,5-1 time om dagen)
 • ^Bedre oversikt gir mulighet for raskere replanlegging i forbindelse med endringer
 • ^Økt fleksibilitet og smidighet
 • ^Mer effektiv produksjon
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.