KUNDECASE: VikingGenetics

Bedre bemanningsplanlegging gir høyere produktivitet

VikingGenetics er en av verdens største og ledende kvegavlsforeninger, eid av ca. 30.000 kvegbønder i Danmark, Sverige og Finland.

VikingGenetics har et effektivt avlsprogram og tester kvaliteten av ca. 450 avlsokser fra rasene Holstein, VikingRed og Jersey.

Årlig omsetning teller ca. 4 millioner doser til hjemmemarkeder og mer enn 50 land over hele verden. I tillegg tilbyr VikingGenetics inseminasjon og rådgivning, noe som sikrer at kvegbøndene får friske kyr og maksimal inntjening.

”Med ProMark har vi fått et langt bedre og mer ensartet overblikk over medarbeidernes arbeidsmønster og overtidsarbeid på tvers av grenser. Det har gjort det mulig å forbedre vår bemanningsplanlegging og oppnå høyere produktivitet – uavhengig av lokale arbeidstidsregler og overenskomster”
– Andreas Storm, Group Business Controller, VikingGenetics

Utfordringen

 • ^Manuell registering av tid og fravær
 • ^Ingen integrasjon til lønnssystemet
 • ^Ingen mulighet til å trekke ut statistikk om arbeidstid, overtid og fravær
 • ^Tidkrevende og ufleksibel planlegging av arbeidsskift

Suksesskriterier

 • ^Løsningen dekker opp til 200 registranter i 3 land
 • ^Integrasjon til lønnssystem for automatisk beregning av lønnsgrunnlag
 • ^Oversiktlig verktøy for planlegging av skift i de ulike avdelingene
 • ^Rask implementering

Funksjonalitet

 • ^Registrering av tid og fravær via nettbrett
 • ^Automatiske varslinger ved manglende kvitteringer eller godkjenninger
 • ^Integrasjon til lønnssystemet
 • ^Online bemanningsplanlegging
 • ^Webportal for ledelse og administrasjon

Utbytte

 • ^Online rapportering av tid og fravær reduserer manuelle registreringer og sparer tid
 • ^Bedre og ensartet overblikk over arbeidstid og overtid på tvers av grenser gir valide data for beslutninger og oppfølging
 • ^Effektiv planlegging av skift – selv ved endringer – med færre manuelle arbeidsflyter

Primære resultater

 • ^Korrekt datagrunnlag for utbetaling av lønn i en automatisert prosess
 • ^Reduksjon av overtidskostnader gjennom bedre bemanningsplanlegging
 • ^Høyere produktivitet
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.

”Planleggingen av avdelingens skift er blitt enklere og jeg bruker mindre tid på manuelle oppgaver. Samtidig har både mine ansatte og jeg fått bedre oversikt og kan være mer proaktive”.
– Helle Andersen, XY-Vik Lab Manager, VikingGenetics