KUNDECASE: Sydbank

Fleksibelt og fremtidsrettet system for å håndtere overenskomster

DLG logo

Sydbank er en av de største bankene i Danmark med 2.000 ansatte og ca 60 avdelinger over hele landet. I tillegg har banken 3 avdelinger i Flensburg, Kiel og Hamburg. Hovedkontoret ligger i Aabenraa.

Sydbank er en fullservice bank, som dekker nesten alle de økonomiske behovene til både enkeltpersoner og bedrifter.

Sydbank har spesiell kompetanse innen områder som investering, pensjon, bolig, finansiering, betalingstjenester, elektronisk verktøy og mye mer.

”Med implementeringen av ProMark har vi fått et fleksibelt og fremtidsrettet system for å håndtere våre overenskomster.”
– Poul Mai, Administrasjonssjef, Sydbank

Utfordringen

 • ^Eksisterende system var utdatert, med begrenset mulighet for videreutvikling
 • ^Ingen mulighet til å håndtere lokale avtaler
 • ^Ingen registrering av møtt/gått tidspunkt
 • ^Tungvint system
 • ^Ingen mulighet for rapportering

Suksesskriterier

 • ^Løsningen dekker opp til 2.200 registranter på alle bankens ca. 60 kontorer i Danmark
 • ^Konfigurasjon av tariffavtale som dekker finanssektoren i Danmark
 • ^Oppsetning av webportal for å gi ledere oversikt
 • ^Fremtidsrettet system med stor mulighet for utvikling

Funksjonalitet

 • ^Komme/gå- og fraværsregistrering
 • ^Webportal
 • ^Fraværs-KPI og analyse av oppmøte og fravær
 • ^Automatiserte e-post varslinger
 • ^Integrasjon til Visma Lønn, til NemRefusion og til Microsoft Outlook

Utbytte

 • ^Fleksibelt system som støtter lokale avtaler og konti/saldi (Timebank)
 • ^Moderne brukergrensesnitt, inkludert muligheten for en mobil løsning
 • ^Egen Business Intelligence-datavarehus med innebygd standardrapporter

Primære resultater

 • ^Brukervennlig administrasjon av tidsregistrerings- og lønnsprosesser
 • ^Komplet oversikt over tilgjengelighet og fravær blant de ansatte
 • ^Bedre service til bankens kunder
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.