KUNDECASE: DLG

DLG høster konkrete fordeler ved HR-digitalisering

DLG logo

DLG-konsernen er et av Europas største landbruksindustriselskaper og er eiet av danske bønder. Fra å være et rent dansk andelsselskap har DLG på 15 år utviklet seg til en internasjonal konsern med selskaper i 18 land.

DLG hadde i 2016 en omsetning på 49 millioner DKK, og er dermed et av Danmarks største selskaper målt på omsetning. Ca. 60% av DLG’s omsetning kommer fra Tyskland, som er det største markedet.

DLG har ca. 6.500 medarbeidere, derav ca. 2.500 medarbeidere i Danmark og ca. 3.500 i Tyskland.

”Det var en fantastisk tungvint og ineffektiv arbeidsgang og de mange stegene økte også risikoen for feil. Vi hadde helt klart bruk for å forenkle og digitalisere, og i 2008 hoppet vi over hullkortet og gikk direkte over til elektronisk tidsregistrering med ProMark”.

– Maria Kofod Larsen, Konserndirektør for Organisasjon & Strategi, DLG

Utfordringen

 • ^Generelt fokus på å forenkle prosessene i DLG som en del av en ambisiøs optimaliseringsstrategi
 • ^Tungvint og ineffektiv tidsregistreringsprosess med mange manuelle arbeidsflyter og risiko for feil
 • ^Manglende innsikt i registreringer

Suksesskriterier

 • ^Løsningen omfatter ca. 800 registranter i Danmark
 • ^Utrulling i faser: Først hovedkontoret, deretter resten av landet og til slutt datterselskapene
 • ^Inkludering av ledere og medarbeidere i prosessen fra start av for å sikre en vellykket gjennomføring

Funksjonalitet

 • ^Erstatte papirbaserte ukesedler med en digital løsning
 • ^Sanntidsregistrering med LAN-Touch-terminaler
 • ^Mobilløsning til ca. 110 sjåfører
 • ^Bemanningsplanlegging
 • ^Integrasjon til lønnssystem

Utbytte

 • ^Presis og løpende registrering
 • ^Færre feil i lønnsutbetalingene
 • ^Medarbeiderne har full innsikt i deres egen tidsregistrering
 • ^Ledelsen har tilgang til detaljerte data
 • ^Bedre oversikt over sykefravær, som muliggjør en målrettet innsats

Primære resultater

 • ^Økt tillit mellom leder og medarbeider
 • ^Økt medarbeidertilfredshet
 • ^Frigjørelse av ressurser som kan brukes på å skape verdi og utvikle medarbeidere
 • ^Økt innsikt og effektivitet
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.

”Lederne og medarbeiderne har selvfølgelig fått store fordeler i mer detaljerte data, men medarbeidertilfredsheten har også økt enormt”.
– Maria Kofod Larsen, Konserndirektør for Organisasjon & Strategi, DLG