KUNDECASE: Bankdata

ProMark & Microsoft Dynamics 365 FO: En felles løsning med stor verdi

Becketts Food - Bacon at its Best
Bankdata ble grunnlagt i 1966 og er i dag en av de største finans IT-utviklingshusene i Danmark.

Bankdata eies av 9 danske banker som finansinstitusjoner, som også er deres kunder. Bankdata utvikler og leverer totale IT-løsninger som inkluderer all IT som bankene trenger for å kunne drive en konkurransedyktig virksomhet – inkludert utvikling av nett- og mobilbank, kreditt- og rådgivningsverktøy samt support og sikkerhet. Løsningene brukes av ca. 7.500 ansatte i bankene, som til sammen betjener over 1,8 millioner bankkunder.

Bankdata sysselsetter ca. 700 medarbeidere. Virksomheten har hovedkontor i Fredericia og utviklingssentre i Silkeborg, Aarhus og i India.

”Gjennom integrasjon mellom ProMark og vår D365FO-løsning får vi nøyaktige data til lønnsbehandlingen og en effektiv dokumentasjon av medarbeidernes prosjekttid til løpende oppfølging, i en og samme prosess. Det har stor verdi for oss”
– Louise Godsk Østergaard, Avdelingsleder, Finance, Bankdata

Utfordringen

 • ^Behov for økt åpenhet i forhold til tidsforbruk på prosjekter, dette for å kunne bestemme kostnadene for spesifikke leveranser
 • ^Eldre, egenutviklet løsning som ikke lenger oppfyller Bankdatas behov

Suksesskriterier

 • ^Løsningen skal støtte finanssektorens overenskomst for ca. 800 medarbeidere i Danmark, inkludert timebank
 • ^Prosjektregistrering for alle medarbeidere – også konsulenter i India og andre eksterne konsulenter
 • ^Prosjekter/aktiviteter opprettes i D365FO og sendes til ProMark for registrering av prosjekttid, hvoretter data sendes tilbake til D365FO for viderebehandling og oppfølging

Metoder

 • ^Komme/gå-registrering
 • ^Ferie- og sykdomshåndtering
 • ^Registrering via webportal
 • ^Prosjektregistrering for alle medarbeidere
 • ^Integrasjon til Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations (D365FO)(ERP), lønnssystem og Outlook
 • ^Business Intelligence

Utbytte

 • ^Færre manuelle oppgaver og dermed økt effektivitet i administrasjonen av tid, fravær og prosjekter
 • ^Økt synlighet rundt tidsforbruk på de forskjellige prosjektene gjennom integrasjon med D365FO
 • ^Moderne og fremtidssikker IT-løsning

Primære resultater

 • ^Strømlinjeformede prosesser for tids- og prosjektregistrering sparer tid for alle
 • ^Komplett oversikt over tid brukt på prosjekter gir bedre grunnlag for etterberegning og økonomisk oppfølging
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.