Exclusive Collection

Exclusive Collection

KUNDECASE: Exclusive Collection Exclusive Collection startet for mer enn 30 år siden og er nå en gruppe bestående av luksuriøse herregårdshoteller i det sørlige England. Merket har i årenes løp utviklet og utvidet seg, og inkluderer nå Exclusive Golf, som er...
VikingGenetics

VikingGenetics

KUNDECASE: VikingGenetics VikingGenetics er en av verdens største og ledende kvegavlsforeninger, eid av ca. 30.000 kvegbønder i Danmark, Sverige og Finland. VikingGenetics har et effektivt avlsprogram og tester kvaliteten av ca. 450 avlsokser fra rasene Holstein,...
Dansk Metal

Dansk Metal

KUNDECASE: Dansk Metal Dansk Metal er en av Danmarks største fagforeninger som organiserer medlemmer med mekanisk, teknisk, elektronisk eller informasjonsteknologisk utdanning. De fleste av de 130.000 medlemmene er ansatt i privat sektor. Omtrent 6000 av medlemmene er...