KUNDCASE: Bankdata

ProMark & Microsoft Dynamics 365 FO: En gemensam lösning med stort värde

Becketts Food - Bacon at its Best

Bankdata grundades 1966 och är idag ett av de största finansiella tech-bolagen i Danmark.

Bankdata ägs av 9 danska banker som också är deras kunder. Bankdata utvecklar och levererar totala IT-lösningar som inkluderar all IT som bankerna behöver för att driva en konkurrenskraftig bank – inklusive utveckling av online- och mobilbank, kredit- och rådgivningsverktyg samt support och säkerhet. Lösningarna används av ca. 7 500 anställda i bankerna som tillsammans tjänar över 1,8 miljoner bankkunder.

Bankdata har ca. 700 anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Fredericia och utvecklingscentra i Silkeborg, Aarhus samt i Indien.

“Genom integration mellan ProMark och vår D365-lösning får vi exakta data för lönehanteringen och en effektiv dokumentation av de anställdas projekttid för fortlöpande uppföljning, i en och samma process. Det har stort värde för oss”.
– Louise Godsk Østergaard, Avdelningschef, Ekonomi, Bankdata

Utmaningen

 • ^Behov av ökad transparens i förhållande till tidsförbrukning på projekt för att kunna fastställa kostnaden för specifika leveranser
 • ^Äldre, självutvecklad lösning som inte längre möter Bankdatas behov

Succékriterier

 • ^Lösningen måste stödja finansiella sektor-avtalet för ca. 800 anställda i Danmark, inklusive timbank
 • ^Projektregistrering för alla anställda – också konsulter i Indien och andra externa konsulter
 • ^Projekt/aktiviteter skapas i D365FO och skickas till ProMark för registrering av projekttid, varefter data skickas tillbaka till D365FO för ytterligare bearbetning och uppföljning

Metoder

 • ^Tid & närvaroregistrering
 • ^Semester- och sjukdomshantering
 • ^Registrering via webbportal
 • ^Projektregistrering för alla anställda
 • ^Integration till Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations (D365FO)(ERP), MLE lönesystem och Outlook
 • ^Business Intelligence

Förbättringar

 • ^Färre manuella aktiviteter och därmed ökad effektivitet i administrationen av tid, frånvaro och projekt
 • ^Ökad synlighet kring tidsförbrukning på de olika projekten genom integration till D365FO
 • ^Modern och framtidssäker IT-lösning

Resultat

 • ^Lean tid- och projektregistreringsprocesser sparar tid för alla
 • ^Fullständig översikt över hur mycket tid som har använts på projekt ger en bättre grund för efterkalkyl och ekonomisk uppföljning
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.