KUNDCASE: Nykredit

Effektiv registrering av tid och ökad transparens

DLG logo

Nykredit är en av Danmarks ledande finansgrupper med bank och kredit till privatpersoner, företag och jordbruk som de primära områden. Dessutom har Nykredit också aktiviteter inom försäkring, leasing, pension, investeringar och fastighetsverksamhet.

Samtidigt utvecklar och expanderar Nykredit Totalkredit-partnerskapet med 60 lokala och regionala banker.

Nykredit har sitt huvudkontor i Köpenhamn med ungefär 4 500 anställda vid 43 enheter i Danmark.

“Nykredit är på väg mot en högre grad av automatisering för att öka organisationens effektivitet. Här spelar tidredovisning också en roll. Med ProMark har vi fått en användarvänlig och framtidssäkrad lösning”.
– Steen Sloth, Avdelningsdirektör, IT Koncernstyrning, Nykredit

Utmaningen

 • ^Gammalt egenutvecklat system
 • ^Lösningen följer inte Nykredits strategi om att använda standardsystem
 • ^Stort beroende av nyckelpersoner
 • ^För många manuella processer

Succékriterier

 • ^Lösning som stöder alla anställdas tidredovisning, oavsett anställningstyp
 • ^Ansvaret för konfiguration i förhållande till förändringar i kollektivavtalet ligger hos leverantören – nu och i framtiden
 • ^Integration till system för resursplanering
 • ^Översikt för ledningen

Funktionalitet

 • ^Närvaroregistrering
 • ^Anpassning av registreringsmetod till villkor för alla olika anställningsformer
 • ^E-post påminnelser riktade mot Nykredit
 • ^Kilometerregistrering
 • ^Integration till Visma Lön och Outlook kalender
 • ^Business Intelligence

Förbättringar

 • ^Data och rapporter i realtid
 • ^Transparens i förhållande till data / datakvalitet
 • ^Modernt användargränssnitt
 • ^Framtidssäkrat system där utvecklingen sker hos leverantören

Resultat

 • ^Effektiv administration av tidredovisning
 • ^Realtidsöversikt för cheferna
 • ^Modernt och intuitivt användargränssnitt
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.