KUNDCASE: Kverneland Group Kerteminde

Precis och direkt ledningsinformation

Becketts Food - Bacon at its Best

Erfarenhet, kompetens och kvalitet. Dessa är egenskaperna för fabriken i Kerteminde som är ett kompetenscentrum för gräsutrustning i Kverneland Group.

Äventyret började 1877 med den gamla Taarup Maskinfabrik. Sedan dess har de byggts upp en rikedom av tekniskt kunnande genom forskning och utveckling.

Med 50.000 m2 under tak är fabriken i Kerteminde störst i Kverneland Group med ansvar för hela gräsytan som består av gräsklippare, krattor, luftare, vagnar och foderutrustning. Under de senaste åren har det skett stora investeringar för att öka kapaciteten, flexibiliteten och kvalitetskontrollen. En av dessa investeringar är ProMark Business Intelligence som ger ledningen bättre beslutsunderlag genom kundunika rapport- och analysmöjligheter.

“ProMarks Business Intelligence-lösning för tid och produktion är kärnan i bonusberäkningen med integration till EPOS och SAP. Allt detta är en bidragande faktor till motiverade och produktiva medarbetare, hög kvalitet och bra leveranssäkerhet”.
Jan Weber Pedersen, CFO, Kverneland Group Kerteminde

Utmaningen

 • ^Brist på verktyg för noggrann analys av frånvaro
 • ^Komplicerade bonusberäkningar kräver förenklade procedurer
 • ^Behov av korrekta uppgifter för beslutsfattande

Succékriterier

 • ^Lösningen omfattar 350 anställda, både inom produktion och administration
 • ^Lösningen ska underlätta administrationen och ge korrekta och anpassade rapporter

Funktionalitet

 • ^ProMark tidredovisning
 • ^jobbregistrering
 • ^Business Intelligence för analys och rapportering
 • ^Terminaler för tids- och jobbregistrering
 • ^Integration till SAP och EPOS lönesystem

Förbättringar

 • ^Översikt: Orsaker till frånvaro, frånvaro på medarbetartyper, avdelningar och perioder
 • ^Förmåga att analysera både på tid, effektivitet, kvantitet och material-åtgång och kassationsorsaker i produktionen
 • ^Data används som aktivt beslutsstöd, tillgängligt i förhållande till behov och situation

Resultat

 • ^ProMark är en stor bidragande faktor till motiverade och produktiva medarbetare, hög kvalitet och bra leveranssäkerhet
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.