KUNDCASE: Kongamek

Bemanningsplanering i ProMark ger översikt och frigör tid

Konga Mekaniska Verkstad AB (Kongamek) är en koncern bestående av flera bolag och tillverkningsenheter där man verkar främst på den Europeiska marknaden. Man har en framskjuten position som tillverkare och leverantör av materialhanteringslösningar.

I Kongameks lagerhållna standardsortiment finns över 1000 olika vagnar, rullcontainrar, pallramar, trådkorgar, skottkärror, bagage- och magasinkärror. Dessutom erbjuder de även skräddarsydda lösningar.

“Underlättar betydligt att man kan flytta planeringen ner till respektive personalansvarig och därmed inte är beroende av administratörer. Bra verktyg för mindre/tillfälliga schemaändringar”.
– Christian Malm, Ekonomichef, Kongamek

Utmaningen

 • ^Ekonomichefen som administratör är en flaskhals och sitter inte på personalansvaret
 • ^Information om snabba och tillfälliga schemaändringar och frånvaro kommer ofta för sent
 • ^Instämpling på fel scheman ger mer administration

Succékriterier

 • ^Enkelt att lära sig, liten utbildning krävs
 • ^Omplaneringar kan göras snabbt och nära informationskällan
 • ^God visuell översikt över personalen

Funktionalitet

 • ^Med ProMark som verktyg för en bemanningsöversikt och planering av personalen så kan produktionschefen och produktionsplanerare få en enkel översikt och smidig hantering av sin personal. Främst avseende frånvaro och ändringar i arbetsscheman

Förbättringar

 • ^De som är personalansvariga kan enkelt hantera ändringar i arbetsschema
 • ^Frigör tid från ekonomi och administrationsfunktioner
 • ^Bra och användarvänlig översikt över sin personal för planerare och produktionschef
 • ^Enkelt att byta arbetsscheman

Resultat

 • ^Enkel och överskådlig översikt över personal
 • ^Praktisk och smidig hantering av frånvaro och ändringar i arbetsscheman
 • ^Snabb och flexibel planering och omplanering
 • ^Sparar tid i ekonomi och administration
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.

”Hanteringen i systemet är väldigt flexibel och enkel och jag tänker främst på när man med kort varsel behöver byta scheman på personalen”.
– Marcus Meurling, Produktionschef, Kongamek