KUNDCASE: Dagrofa Logistik a/s

Enkel och effektiv lösning för krävande livsmedelsgrossist

DLG logo

Dagrofa Logistik a/s är grossist till dagligvarubranschen samt kiosk- och servicebutiker. SuperGros köper in och levererar varor till kedjor som SuperBest, SPAR, Kiwi och till ett antal mindre servicebutiker knutna till kedjor som Nærkøb, Letkøb och Shell.

De primära affärsområden är inköp och logistik. Dagrofa Logistik a/s har en personalstyrka på ca. 1100 anställda vid terminaler i Vejle, Herning och Ringsted, och är ett företag i Dagrofa Group.

“ProMark ersatte en annan tidredovisningslösning; både en utomordentligt värdeskapande aktivitet för oss, och en riktigt bra upplevelse för användarna. Genomförandet var 100% på omfattning och i tid – och under budget!”
– Henrik Agerskov, Projektledare, Dagrofa Logistik a/s

Utmaningen

 • ^Frånvaroregistrering via web för administrativ personal
 • ^Önskan om ett öppet system med integration till lön
 • ^Önskan om rapportering som kör automatisk och via mail
 • ^Likvärdig hantering av registreringar i hela företaget

Succékriterier

 • ^En organisation på ungefär 1100 och på tre platser
 • ^Tidredovisning med hårdvaruterminaler
 • ^Service (implementering, projektledning, styrgrupp och Hotline)
 • ^En nyckelfärdig lösning som stödde alla affärsbehov

Funktionalitet

 • ^Tidredovisning
 • ^Rapportering
 • ^Automatiska påminnelser
 • ^Webbportal för registrering och frånvaro-KPI
 • ^Integration till Visma Lön

Förbättringar

 • ^Nya rutiner för attest online för ökad involvering hos avdelningsledare
 • ^Online attestrutiner
 • ^Integration till löne- och HR-system
 • ^Full insyn i frånvaro-KPI:er genom grafisk visning av t.ex. frånvaro per avdelning

Resultat

 • ^Betydande lyft på uppföljning av avvikelser
 • ^Bättre kvalitet och minskad tid för löneadministration
 • ^Enhetliga data för lönehantering
 • ^Pålitligt genomförande: 100% på omfattning och i tid – och under budget!
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.