KUNDECASE: Dagrofa Logistik a/s

Dagrofa Logistik a/s fikk nøkkelferdig løsning som er full av kraft

DLG logo

Dagrofa Logistik a/s er en grossist til dagligvaremarkedet samt kiosker og nærbutikker. SuperGros kjøper inn og leverer varer til kjedene SuperBest, SPAR, KIWI og en rekke mindre kjeder av nærbutikker inkludert Nærkøb, Letkøb og Shell.

De primære forretningsområdene er innkjøp og logistikk. SuperGros a/s har en årlig omsetning på 16,3 milliarder danske kroner (i 2011) og en stab på ca. 1100 ansatte ved terminalene i Vejle, Herning, og Ringsted. SuperGros a/s er et selskap i Dagrofa Group.

”ProMark erstattet en annen tidsregistreringsløsning; det var både en særdeles verdiskapende aktivitet for SuperGros og en virkelig god opplevelse for brukerne. Implementeringen var 100% på omfang og på tid, – og under budsjett!”

– Henrik Agerskov, Prosjektleder, Dagrofa Logistik a/s

Utfordringen

 • ^Fraværsregistrering via web for administrative medarbeidere
 • ^Ønske om et gjennomsiktig system med integrasjon til lønn
 • ^Ønske om rapportering som kjører automatisk og via mail
 • ^Ensartet håndtering av data og overenskomster på tvers av virksomheten

Suksesskriterier

 • ^En medarbeiderstab på 1100 fordelt på 3 lokasjoner
 • ^Tidsregistrering på terminaler
 • ^Service (implementering, prosjektledelse, styregruppe og Hotline)
 • ^Nøkkelferdig løsning som støtter alle forretningsbehov

Funksjonalitet

 • ^Tidsregistrering
 • ^Rapportering
 • ^Automatiske varslinger
 • ^Webportal til registrering og med fraværs-KPI
 • ^Integrasjon til Visma Lønn

Utbytte

 • ^Nye rutiner for godkjenning av avvik i forhold til planlagt tidsforbruk, så avdelingsledere i større utstrekning involveres
 • ^Online godkjenningsrutiner
 • ^Integrasjon til lønns- og HR-system
 • ^Full oversikt over fraværs-KPI gjennom grafisk visning av eksempelvis fravær pr. avdeling

Primære resultater

 • ^Betydelig løft i oppfølging på avvik
 • ^Forbedret kvalitet og redusert tid brukt på lønnsbehandling
 • ^Ensartede data for lønnshåndtering
 • ^Pålitelig implementering: 100% på omfang og på tid, - og under budsjett!
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.