SDC

SDC

KUNDECASE: SDC SDC er IT-servicepartner for finanssektoren i Norden. SDC sine kjernetjenester er utvikling og drift av bankapplikasjoner, og de leverer, som de eneste på markedet, en fellesnordisk plattform skreddersydd til hvert lands nasjonale lovgivning og språk. I...
Sydbank

Sydbank

KUNDECASE: Sydbank Sydbank er en av de største bankene i Danmark med 2.000 ansatte og ca 60 avdelinger over hele landet. I tillegg har banken 3 avdelinger i Flensburg, Kiel og Hamburg. Hovedkontoret ligger i Aabenraa. Sydbank er en fullservice bank, som dekker nesten...
Nykredit

Nykredit

KUNDECASE: Nykredit Nykredit er en av Danmarks ledende finansgrupper med bank og realkreditt til private kunder, næringsliv og landbruk som de primære forretnings-områdene. I tillegg har Nykredit også aktiviteter innen forsikring, leasing, pensjon, investering og...
Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring

KUNDECASE: Gjensidige Forsikring Gjensidige i Danmark er en gren av Gjensidige Forsikring ASA – Norges største og blant Skandinavias fire største skadeforsikringsselskaper med aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Gjensidige Forsikring tilbyr forsikring...
GF Forsikring

GF Forsikring

KUNDECASE: GF Forsikring GF Forsikring er et gjensidig forsikringsselskap, basert på gjensidighet, lokal forankring og overskuddsdeling. GF Forsikring sit viktigste forretningsområde er privat forsikring. Selskapet henvender seg til alle privatkunder i Danmark med...