KUNDECASE: Gjensidige Forsikring

Fra manuell administrasjon til automatisk varsling!

DLG logo

Gjensidige i Danmark er en gren av Gjensidige Forsikring ASA – Norges største og blant Skandinavias fire største skadeforsikringsselskaper med aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Gjensidige Forsikring tilbyr forsikring til private, næringsliv, landbruk og den offentlige sektor. Den danske grenen av Gjensidige Forsikring har ca. 500 dedikerte medarbeidere.

Gjensidiges overordnede mål er å være det mest kundeorienterte selskapet i forsikringsbransjen, og prioriterer lønnsomhet over vekst.

For Gjensidige Forsikring var det viktig å automatisere alle arbeidsflyter i administrasjonen og derfor valgte de å utvide ProMark-løsningen med automatisk varsling for å få mer nytte av løsningen.

”Vi har outsourcet vår lønnsadministrasjon og ønsker å unngå manuell arbeidsflyt for både administrasjon og ansatte. En del av svaret var en forlengelse av den eksisterende ProMark-prosessstøtten ved å bruke automatisk varsling for ledere i tilfelle manglende godkjenninger og tilsvarende for ansatte med manglende registreringer. Samtidig blir lønnsrapporteringen mer smidig og riktig”

– Kenneth Ruby Jensen, Avdelingsdirektør, HR Nordic, Gjensidige Forsikring

Utfordringen

 • ^For mange manuelle administrative arbeidsflyter
 • ^Vanskelig å overholde frister i forbindelse med lønn og oppfølging på fravær
 • ^Manglende stemplinger og godkjenninger og rettidig rapportering av kjøregodtgjørelse
 • ^For lite oppfølging på sykefravær

Suksesskriterier

 • ^Prosjektet omfatter ca. 480 ansatte
 • ^Tidsbruk og manuell innsats i administrasjonen må reduseres
 • ^Antall manglende stemplinger, godkjenninger og rapporter må reduseres, og sykefraværet må senkes

Funksjonalitet

 • ^Tids- og fraværsregistrering
 • ^Prosjektregistrering
 • ^Automatiserte varslinger om manglende registreringer eller for mye sykefravær letter oppfølging innen tidsfrister

Utbytte

 • ^Administrasjonen behøver ikke å bruke tid på de som har glemt å registrere; dette er automatisert med varslinger
 • ^Mottakere av varslingene får bedre tid til å fullføre oppgaven, da påminnelser ikke sendes i siste øyeblikk, men på en bestemt tid

Primære resultater

 • ^Spart tid og krefter gjennom automatisering av arbeidsflyter og prosesser uten manuell innsats i lønnsadministrasjonen
 • ^Mer jevn og nøyaktig lønnsrapportering
 • ^Høyere effektivitet og produktivitet
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.