KUNDECASE: SDC

Forandring krever kommunikasjon

Ahlsell logo

SDC er IT-servicepartner for finanssektoren i Norden. SDC sine kjernetjenester er utvikling og drift av bankapplikasjoner, og de leverer, som de eneste på markedet, en fellesnordisk plattform skreddersydd til hvert lands nasjonale lovgivning og språk. I dag er 120 små og store banker fra de nordiske landene kunder.

SDC bestreber seg på å tilby Nordens mest fremtidsrettede IT-plattform ved å være i forkant av å gi best-in-class funksjonalitet, design og optimalisering.

SDC har 530+ ansatte ved hovedkontoret i Ballerup og rundt 60 ansatte i datterselskaper i Danmark og Sverige.

”SDC er på vei mot en mer kommersiell profil, hvor vi ikke bare leverer de tjenester våre kunder etterspør, men tilbyr også sparring og inspirasjon i kryssfeltet mellom forretning og IT. ProMark støtter denne transition.”
– Tine Skov Madsen, HR-direktør, SDC

Utfordringen

 • ^Helt ny overenskomst for den finansielle sektoren (timebank) skulle automatiseres elektronisk
 • ^Behov for nøyaktig oversikt over prosjekttimer som faktureringsgrunnlag
 • ^Transformasjon mot en mer kundeorientert profil

Suksesskriterier

 • ^Alle i SDC måtte registrere tid og prosjekt
 • ^Oppstart på bare 3 uker
 • ^Nettverket av superbrukere var en stor fordel. Da ble ikke HR-avdelingen en flaskehals
 • ^Stor åpenhet gjennom den nye styringsinformasjonen

Funksjonalitet

 • ^Tydelig kommunikasjon: Hvem blir påvirket av det nye systemet, samt å skreddersy meldinger og info til ulike parter
 • ^Utvalgte ansatte var involvert fra begynnelsen og fungerte som ambassadører, da det ble rullet ut
 • ^Informasjonsmøter for alle om den nye overenskomsten og tidsregistrering

Utbytte

 • ^Støtte for kommersialisering
 • ^Sterk støtte til prosjektet, siden det var godt forberedt og hjelp var tilgjengelig
 • ^Automatisering bl.a. gjennom meldinger som varsler lederne på email når det er avvik som skal godkjennes
 • ^Moderne brukergrensesnitt

Primære resultater

 • ^Sikkerhet for at lønns- og faktureringsgrunnlaget er på plass i tide
 • ^Implementering på bare tre uker med integrasjon til både lønns- og ERP-system (Visma Lønn og Dynamics AX)
 • ^Høyere åpenhet – både for SDC og kundene
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.