KUNDCASE: SDC

Kommunikation krävs för förändring

Ahlsell logo

SDC är IT-servicepartner för den finansiella sektorn i Norden. SDC:s kärntjänster är utveckling och drift av bankapplikationer, och de levererar marknadens enda gemensamma nordiska plattformen anpassad till varje lands nationella lagstiftning och språk. Idag är 120 små och stora banker från de nordiska länderna med i den gemensamma lösningen.

SDC strävar efter att erbjuda Skandinaviens mest framtidssäkrade IT-plattform genom att ligga i framkant med utvecklingen och ge den bästa funktionalitet, design och optimering av processer.

SDC sysselsätter +530 anställda vid huvudkontoret i Ballerup och runt 60 anställda i dotterbolag i Danmark och Sverige.

“SDC befinner sig på en förändringsresa mot en mer kommersiell profil där vi inte bara levererar de tjänster våra kunder efterfrågar, men även erbjuder sparrning och inspiration i skärningslinjen mellan affärer och IT. ProMark stödjer denna övergången”.
– Tine Skov Madsen, HR-direktör, SDC

Utmaningen

 • ^Helt ny avtal för finanssektorn (timbank) skulle automatiseras elektroniskt
 • ^Behov av rättvisande översikt av projekttimmar för fakturering
 • ^Omvandling till en mer kundfokuserad profil

Succékriterier

 • ^Alla i SDC skulle registrera tid och projekt
 • ^Uppstart på 3 veckor
 • ^Nätverk av superanvändare var en stor fördel, så att inte HR-avdelningen var en flaskhals
 • ^Öppenhet genom ny information för ledningen

Funktionalitet

 • ^Tydlig kommunikation: Vem påverkas av det nya systemet och riktad kommunikation med skräddarsydda meddelanden och vinklingar
 • ^Utvalda medarbetare var inblandade från början och fungerade som ambassadörer när det rullades ut
 • ^Informationsmöten för alla om det nya avtalet och tidredovisning

Förbättringar

 • ^Stöd för kommersialisering
 • ^Starkt stöd för projektet eftersom det var väl förberett och hjälp fanns tillgänglig
 • ^Automatisering bl.a. genom meddelanden som varnar ledarna på mejl när det finns avvikelser för godkännande
 • ^Modernt användargränssnitt

Resultat

 • ^Säkerhet för att löne- och faktureringsunderlaget är på plats i tid
 • ^Implementering på bara tre veckor med integration till både löne- och ERP-system (Visma Lön och Dynamics AX)
 • ^Större öppenhet – både för SDC och kunderna
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.