KUNDCASE: Hartmann

Självbetjäning ger enklare planering och ökad flexibilitet

Becketts Food - Bacon at its Best

Hartmann är en av världens ledande producenter av gjutna fiberförpackningar framställda av återvunnet papper, till exempel av gamla tidningar och tidskrifter. Den primära produkten är äggkartonger, men företaget tillverkar även förpackningar för frukt, elektronikprodukter och hushållsapparater.

På den danska fabriken i Tønder kör maskinerna i produktionen och tryckeriet – som producerar olika printlösningar – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Maskinerna drivs av 300 produktionsmedarbetare som är fördelad på fem skiftlag som alla arbetar i treskift.

“För ett tillverkningsföretag som vårt är det viktigt att hela tiden kunna anpassa vår produktion utifrån efterfrågan. Det kräver en flexibel IT-lösning och det har vi med ProRoster och mobilappen”.

Jan Andreasen, IT projektledare, Hartmann

Utmaningen

 • ^Medarbetarnas arbetsplan finns på intranätet och i pappersformat
 • ^Schemaändringar hanteras via fysiska lapper på driftskontoret eller telefon
 • ^Kontroll med efterlevnad av vilotidsregler är upp till den enskilda medarbetare/arbetsledare
 • ^Byte av arbetspass sker ofta genom muntliga överenskommelser medarbetarna sinsemellan – också med ledaren

Succékriterier

 • ^Optimering av planeringsuppgiften för de 300 produktionsmedarbetare som har ett rullande skiftschema som planeras ett år i taget
 • ^Bättre hantering av avvikelser som ökar eller minskar behovet av medarbetare t.ex. sjukdom eller ökad produktion
 • ^Önskan om ökad användning av mobil och möjlighet till mer självbetjäning för medarbetarna

Funktionalitet

 • ^Närvaro- och frånvaroregistrering
 • ^Bemanningsplanering
 • ^Självbetjäningsmöjligheter och registrering via mobil och portal
 • ^Jobb- och projektregistrering
 • ^Webbportal för ledningsinformation, attest och frånvaro-KPI
 • ^Integration till löne- och ERP-system
 • ^Rapportering

Förbättringar

 • ^Medarbetarna har enkel åtkomst till att se egna arbetstider samt egna saldon för semester och flextidskonton via deras mobil app
 • ^Lediga arbetspass och skiftbyte sker via appen
 • ^Bättre efterlevnad av vilotidsregler, eftersom anställda endast kan se de arbetspass de lagligt kan ta på sig
 • ^Bättre överblick över vem som har en viss vakt

Resultat

 • ^Sparat administrativ tid (0,5-1 timme varje dag)
 • ^Bättre överblick ger möjlighet till snabbare omplanering i samband med ändringar
 • ^Ökad flexibilitet och smidighet
 • ^Mer effektiv produktion
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.