KUNDCASE: DLG

DLG får ekonomiska fördelar av att digitalisera HR

DLG logo

DLG-gruppen är en av Europas största leverantörer av lantbruksprodukter och ägs av danska bönder. Från att vara ett rent dansk kooperativ har DLG på 15 år utvecklats till en internationell koncern med företag i 18 länder.

DLG är ett av Danmarks största företag mätt efter omsättning. Ca. 60% av DLGs omsättning kommer från Tyskland, vilket är den största marknaden. De har ungefär 6 500 anställda, varav ca. 2 500 anställda i Danmark och ca. 3 500 i Tyskland.

“Det var en otroligt tung och ineffektiv arbetsprocess och dessutom ökade alla överlämningarna risken för fel. Vi hade helt klart behov av att både förenkla och digitalisera och 2008 hoppade vi över hålkortet och gick direkt över till elektronisk tidsregistrering med ProMark”.

– Maria Kofod Larsen, Koncerndirektör för Organisation & Strategi, DLG

Utmaningen

 • ^Generellt fokus på att förenkla processerna i DLG som en del av en ambitiös optimeringsstrategi
 • ^Tung och ineffektiv registreringsprocess med många manuella arbetsflöden och risk för fel
 • ^Brist på insikt i registreringar

Succékriterier

 • ^Lösningen innefattar ca. 800 anställda i Danmark
 • ^Genomförande i faser: Först på huvudkontoret i moderbolaget, sedan i resten av landet och därefter dotterbolagen
 • ^Inkludering av ledare och medarbetare i processen från början för att säkerställa succé med implementeringen

Funktionalitet

 • ^Ersätta tidrapporter på papper med en digital lösning
 • ^Realtidsregistrering med LAN-Touch-terminaler
 • ^Mobillösning till ca. 110 chaufförer
 • ^Bemanningsplanering
 • ^Integration till lönesystem

Förbättringar

 • ^Precis och löpande registrering
 • ^Färre fel i löneutbetalningarna
 • ^Medarbetarna har full översikt över egen tidredovisning
 • ^Ledare har tillgång till detaljerade data
 • ^Bättre översikt över sjukfrånvaro vilket möjliggör en målinriktad insats

Resultat

 • ^Ökad förtroende mellan chefer och personal
 • ^Ökad belåtenhet
 • ^Sparade resurser som kan användas på att utveckla medarbetarna
 • ^Ökad insikt och effektivitet
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.

”Bortsett från de uppenbara fördelarna för cheferna och medarbetarna att få åtkomst till detaljerade data har personalens belåtenhet ökat rejält”.
– Maria Kofod Larsen, Koncerndirektör för Organisation & Strategi, DLG