KUNDECASE: Holmen

Økt effektivitet i planleggingsprosessen og jevn fordeling av medarbeiderne mellom skift, gir fremtidige besparelser

DLG logo

Holmen er et skogindustrikonsern som fremstiller papir, kartong og trevarer og som driver forretninger innenfor skogbruk og energi. Den store skogeiendommen og den høye andelen egenprodusert energi er strategisk viktige ressurser for Holmens fremtidige utvikling.

Virksomheten består av fem forretningsområder: Holmen Paper (papir), Iggesund Paperboard (kartong), Holmen Timber (trevarer), Holmen Skog (forvaltning og utvikling) samt Holmen Energi (vannkraft og utvikling innenfor energiområdet).

”Man har god kontroll over tilgjengelige medarbeidere og kan dermed planlegge ressurser effektivt, noe som gir anledning til fordeling av overtid på flere personer, samt at man unngår brudd på forskriftene”.
– Patrik Hjelm, Personalansvarlig, Holmen Paper

Utfordringen

 • ^Manuell og tidkrevende planleggingsprosess
 • ^For høy bruk av overtid på grunn av usikker og lite fleksibel planleggingsprosess
 • ^Mangel på tydelighet og delaktighet i planleggings-prosessen fra operatørenes synsvinkel

Suksesskriterier

 • ^Økt effektivitet i planleggings-prosessen
 • ^Reduserte kostnader til overtid og brudd på arbeidstidsbestemmelsene
 • ^Økt tilfredshet hos de ansatte
 • ^Kapasitetsplanlegging over tid som speiler det faktiske behovet

Funksjonalitet

 • ^Overgripende er løsningen en workforce management-løsning, som støtter planlegging, rapportering og oppfølging
 • ^Løsningen består av tidsregistrering som omfatter alle ansatte i Holmen
 • ^Løsningen kompletteres nå med bemanningsplanlegging av skiftarbeidere
 • ^Integrasjon med HR-plus

Utbytte

 • ^Oversikt over skift, inkl. kvalifikasjoner og saldo, samt hvem som er fraværende
 • ^Bedre oversikt med mulighet til identifisering av fremtidige overtidsproblemer
 • ^Enkel og enhetlig planlegging for alt personale i ett enkelt system
 • ^Støtte for stedfortredere som tar hensyn til overtid og arbeidstidsbestemmelser
 • ^Oppfølgingsmulighet for individuelt fravær og korrigering

Primære resultater

 • ^Økt effektivitet i planleggingsprosessen
 • ^Reduserte kostnader til overtid og færre brudd på arbeidstidsbestemmelsene
 • ^Redusert fravær og relaterte kostnader
 • ^Økt tilfredshet hos de ansatte
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.