KUNDECASE: Holmen

Øget effektivitet i planlægningsprocessen og jævn fordeling af personalet mellem skiftene skaber fremtidige besparelser

DLG logo

Holmen er en skovindustrikoncern, som producerer papir, pap og trævarer, og som driver virksomhed inden for skovbrug og energi.

Koncernens egne skovområder og høje andel af egenproduceret energi er strategisk vigtige ressourcer for Holmens fremtidige udvikling.

Virksomheden har fem forretningsområder: Holmen Paper (papir), Iggesund Paperboard (pap), Holmen Timber (trævarer), Holmen Skog (pleje og udvikling) samt Holmen Energi (vandkraft og udvikling inden for energiområdet).

“Vi har fået et godt overblik over tilgængelige medarbejdere, og kan dermed ressourceplanlægge mere effektivt, hvilket blandt andet gør det muligt at fordele overarbejde på flere mennesker – og så vi undgår overenskomstmæssige overtrædelser”.
– Patrik Hjelm, Personaleansvarlig, Holmen Paper

Udfordringen

 • ^Manuel og tidskrævende planlægningsproces
 • ^For mange overarbejdstimer på grund af usikker og ufleksibel planlægningsproces
 • ^Mangel på klarhed og delagtighed i planlægningsprocessen ud fra operatørernes synsvinkel

Succeskriterier

 • ^Øget effektivitet i planlægningsprocessen
 • ^Reduktion af omkostninger til overtid og brud på arbejdstidsregler
 • ^Øget medarbejdertilfredshed
 • ^Kapacitetsplanlægning over tid, som afspejler det faktiske behov

Funktionalitet

 • ^Overordnet set er løsningen en workforce management-løsning, som understøtter planlægning, rapportering og opfølgning
 • ^Løsningen består af komme/gå-registrering, som omfatter alle ansatte hos Holmen
 • ^Løsningen suppleres nu med bemandingsplanlægning for skifteholdsarbejdere
 • ^Integration til HR-plus lønsystem
 • ^Terminaler med HID-identifikation af medarbejderne

Udbytte

 • ^Et realtidsbillede af, hvem der er på hvilket skift med aktuelle kvalifikationer og saldi, samt hvem, der er fraværende
 • ^Et bedre overblik med mulighed for identifikation af fremtidige overtidsproblemer
 • ^Nem og ensartet planlægning for alle medarbejdere i ét og samme system
 • ^Understøttelse af stedfortræderhåndtering, hvor der tages hensyn til overtid og arbejdstidsregler
 • ^Opfølgningsmulighed for individrelateret fravær og korrektion

Primære resultater

 • ^Øget effektivitet i planlægningsprocessen
 • ^Reduktion af omkostninger til overtid og brud på arbejdstidsregler
 • ^Mindsket fravær og færre relaterede omkostninger
 • ^Øget medarbejdertilfredshed
w

Tal med en ekspert

Hør mere om hvordan ProMark kan hjælpe med at optimere arbejdsstyrken, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for at få en introduktion.