ESG-engagement

Vi ønsker at være en ansvarlig, pålidelig og miljøvenlig virksomhed

Vi tager vores løfter alvorligt

Vi hjælper virksomheder med at forenkle deres drift. Vores produkter, services og rådgivning giver vores kunder operationelle og finansielle fordele i deres daglige arbejde.

Det er et løfte, vi tager alvorligt. Et løfte som kræver gensidig tillid i forholdet mellem både os og kunderne, samarbejdspartnerne og blandt alle medarbejderne.

Vi ønsker at være en ansvarlig, pålidelig og miljøvenlig virksomhed – for vores kunder, aktionærer, medarbejdere, leverandører, partnere og det samfund vi opererer i. Vi ønsker at skabe tillid hos alle vores interessenter, og vi driver vores virksomhed på en ansvarlig, etisk og lovlig måde for at leve op til vores forpligtelser.

Udforsk hvordan vi arbejder med ESG:

Miljøansvar

  • Klima
  • Affald

Socialt engagement

  • Mangfoldighed
  • Talent
  • Kundetilfredshed

Governance

  • Databeskyttelse
  • Forretningsetik
  • Cybersikkerhed

Miljøansvar

Fokus på klima og miljø

Som en sund virksomhed tror vi på, at vi er ansvarlige for fremtiden og har en vigtig rolle at spille i håndteringen af globale klimaforandringer. Vi arbejder for at drive vores virksomhed på en stadig mere bæredygtig måde og dermed reducere vores negative miljøpåvirkning, som næsten udelukkende er relateret til energiforbrug, da vi opererer i en branche uden CO2-intensiv produktion.

Energieffektivitet

Som en del af vores indsats for at reducere CO2-udledningen, tilbyder vi vores kunder Workforce Management-drift på en cloudløsning (Microsoft Azure) for forbedret energieffektivitet i datacenteret. Fra 2021 har vi valgt Microsoft Azure som vores primære cloudleverandør/hostingpartner. Microsofts offentlige cloudtjenester har opereret 100% CO2-neutralt siden 2012 ved at bruge en global intern CO2-afgiftsmodel, som belaster Microsofts forretningsenheder for CO2-udledninger fra deres drift.

Vi er også forpligtet til at overholde miljølove og -reguleringer og til at minimere miljøpåvirkningen af vores virksomhed. Det inkluderer fx at vælge teknologiske løsninger, der minimerer energiforbruget og det miljømæssige fodaftryk. I 2021 kom det til udtryk ved at transformere vores energisystem til mere bæredygtig fjernvarme.

Del af UN Global Compact og Global Compact Network Danmark

Vi er en del af UN Global Compact og Global Compact Network Danmark, som er henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmark største netværk for ansvarlige virksomheder.

Som deltagende virksomhed er vi forpligtet til kontinuerligt at styrke vores arbejde med Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption samt at bidrage til de 17 bæredygtighedsmål.

Socialt engagement

Menneskerettigheder og mangfoldighed

Vi ønsker altid at følge gældende lovgivning om menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder og arbejdsvilkår. Vi respekterer internationalt anerkendte menneskerettigheder og FN’s Global Compact-principper for menneskerettigheder. Det er vores mål ikke at bryde disse principper og konventioner. Det gælder i driften af vores virksomhed, gennem forsyningskæden, i vores produkter og investeringer.

Vi respekterer det enkeltes menneskes rettigheder, og vi tolererer ikke nogen form for diskriminering, mobning eller chikane, herunder seksuel chikane. Alle medarbejdere behandles retfærdigt og på lige vilkår, uafhængig af alder, etnisk baggrund, seksuel orientering, handicap, helbred, politisk ståsted eller race.

Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads – en arbejdsplads, hvor mangfoldighed bliver accepteret og brugt som en styrke. Derfor arbejder vi som virksomhed for at opretholde og udvikle åbenhed for at modvirke enhver form for diskriminering, og for at alle skal have lige muligheder. Vi tolererer ikke diskriminerende metoder i forbindelse med rekruttering, opgaver, forfremmelser, aflønning eller andre fordele, og den generelle adfærd på arbejdspladsen.

Governance

Vi tager data- og cybersikkerhed alvorligt

Vi tager data- og cybersikkerhed alvorligt. Vi har etableret procedurer, kontroller og teknologier for at sikre informationens fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Både datasikkerhed og cybersikkerhed er vigtige faktorer i beskyttelsen af virksomhederne i ProMark-koncernen.

Vi lægger vægt på beskyttelse og behandling af information, og vi stiller krav til data- og cybersikkerhed, som skal overholdes af både medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Vi gennemfører risikovurderingsanalyser og beredskabstests med jævne mellemrum. Derudover har vi interne procedurer, som resulterer i et højt sikkerhedsniveau i applikationer, systemer og infrastruktur.

Vi anerkender den risiko, der er forbundet med data- og cybersikkerhed. Derfor sikrer vi, at medarbejderne får tilstrækkelig oplæring. Alle eksisterende og nye medarbejdere er forpligtet til at gennemføre e-læring for at sikre viden og fokus på data- og cybersikkerhed.

For at bekræfte vores datasikkerhed har vi opnået følgende certificeringer/deklarationer:

  • ISO 27001
  • ISAE 3000

Som en del af vores ISO 27001-certificering er vi også godt forberedt på det kommende NIS2-direktiv fra EU.

ISO 27001

ISO 27001 er en internationalt anerkendt standard for, hvordan man håndterer informationssikkerhed. Standarden giver virksomheder en risikobaseret ramme, som sikrer en struktureret måde at administrere informationssikkerhed og hjælper med at beskytte værdifulde oplysninger, herunder personlige data, på en sikker og pålidelig måde.

Kunder kan hente certifikatet fra vores kundeportal.

ISAE 3000 type 2 – Revisorerklæring om overholdelse af databeskyttelsesregler

Vi beskytter de data, vi håndterer og forpligter os til at overholde gældende databeskyttelsesforskrifter.

Hvert år gennemgår og validerer det autoriserede revisionsselskab PwC vores procedurer og interne kontroller. Erklæringen dokumenterer, at vi har etableret procedurer og kontroller ifølge de indgåede databehandlingsaftaler, så vi kan imødegå kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til erklæringen, er du velkommen til at kontakte vores DPO at gdpr@promark365.com. Kunder kan hente erklæringen fra vores kundeportal.

Whistleblower: Muligheden for at anmelde ulovligheder

Vi bruger det nationale whistleblower-rapporteringssystem. Alle rapporter undersøges øjeblikkeligt på en fortrolig måde, samtidig med at whistlebloweren bliver beskyttet.

Hvis du oplever upassende forretningsmæssig eller personlig adfærd fra en af vores medarbejdere, som er et potentielt eller faktisk brud på vores adfærdskodeks og principperne heri, opfordrer vi dig til at rapportere det til vores bestyrelsesformand.