KUNDCASE: Becketts Foods Ltd.

Effektiv bemanningsplanering ökar flexibiliteten

Becketts Food - Bacon at its Best

Becketts Foods Ltd. är en ledande leverantör av bacon till livsmedels- och detaljhandelsindustrin i Storbritannien och hela Europa. Som ett familjeföretag med internationella partners är de dedikerade att tillhandahålla bacon av högsta kvalitet.

Becketts erbjuder 5 mycket olika baconserier och producerar över 1 000 ton bacon och rökt skinka varje vecka.

Företaget driver två produktionsanläggningar i Coventry, som uppfyller globala standarder för livsmedelssäkerhet, och sysselsätter cirka 160 anställda.

“ProMarks verktyg för bemanningsplanering hjälper till med att hantera personal och skiftmönster i hela verksamheten. Det skapar stor flexibilitet för planeringsavdelningen för de olika produktionslinjerna inom företaget”.
– Tamar Butkhuzi, HR rådgivare, Becketts Food

Utmaningen

 • ^För många manuella processer i löneprocessen
 • ^Ingen realtidsöversikt över anställdas närvaro och frånvaro
 • ^Bättre planering av medarbetarnas arbetstid för att täcka de olika produktionslinjerna inom företaget
 • ^Behov av att säkerställa tillgång för endast relevanta anställa och gäster

Succékriterier

 • ^Flexibel registrering av tid för alla anställda via webbportal eller hårdvaruterminaler
 • ^Underlätta en smidig löneprocess genom automatiserade godkännandeprocesser och integration
 • ^Undvika obehörig tillgång till Becketts’ produktionsanläggningar

Funktionalitet

 • ^Tid- och närvaroregistrering
 • ^Registrering via webbportal och terminaler
 • ^Webbportal för ledningsöverblick, attest och frånvaro-KPI
 • ^Integration till lönesystem för överföring av lönedata
 • ^Bemanningsplanering
 • ^Rapportering
 • ^Passerkontroll på alla dörrar

Förbättringar

 • ^Detaljerad registrering av arbetstid och frånvaro
 • ^Ingen möjlighet att registrera för en kollega
 • ^Effektiv planering av de olika skift inom produktionen, samtidig som att arbetstidsregler följs
 • ^Alltid uppdaterad överblick över vem är var – vilket också är användbart vid brand
 • ^Pålitliga siffror och rapporter för bättra beslut

Resultat

 • ^Minskad administrativ tid i löneprocessen
 • ^Snabb attestprocess för chefer
 • ^Minskad tid på bemanningsplanering i planeringsavdelningen, samtidigt som man säkerställer en effektiv resursanvändning
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.