KUNDCASE: Smyths Toys

Optimering av Workforce Management processer med värdefull data från ProMark och SAP

DLG logo

Smyths Toys är Irlands ledande leksakskedja, som grundades 1987. Med över 100 butiker, är Smyths Toys närvarande över hela Storbritannien och Irland, och levererar leksaker till barn och ungdomar inom alla kategorier till de lägsta priserna.

Företaget har sitt huvudkontor i Galway, i västra Irland, och har expanderat därifrån till hela Irland och Storbritannien.

Smyths Toys sysselsätter runt 3 500 personer och fördubblar arbetskraften inför julhandeln.

“Genom att integrera ProMark och SAP SuccessFactors kan våra butikschefer enkelt planera de anställdas arbetstid i förhållande till behovet och därmed optimera resursanvändningen”.
– Rob Wilson, IT-chef, Smyths Toys

Utmaningen

 • ^Alltför många manuella processer i löneadministrationen
 • ^Ledningen hade inte en fullständig överblick över graden av närvaro i hela organisationen, på grund av de många butikerna på olika orter
 • ^Behov av att förbättra transparensen och effektiviteten av informationen kring tid och närvaro
 • ^Behov av att skapa enhetlig tid, närvaro- och löneprocess för alla butiker

Succékriterier

 • ^Minska resursförbrukningen vid dagens manuella administrativa processer
 • ^Förbättra kontrollen så att lagar och regler följs
 • ^Tillgång till rapporter i en central databas, innehållande data från alla butiker
 • ^Prognoser för timmar kopplad till skift-planerna i varje butik

Funktionalitet

 • ^Närvaro- & frånvarohantering
 • ^Schemaläggning
 • ^Webbportal för butiksledningen
 • ^Terminaler i alla butiker för närvaroregistrering
 • ^Integration till lönesystem och SAP SuccessFactors Employee Central via REST API-er
 • ^Rapportuttag

Förbättringar

 • ^En mer strömlinjeformad process för insamling av tid- och närvarodata i alla butiker via terminaler som kan övervakas och underhållas centralt
 • ^Butiksledningen kan planera sina anställda mer effektivt med aktuella frånvarodata från SAP SuccessFactors
 • ^Centrala ledningen kan få en fullständig överblick av medarbetarnas närvaro, frånvaro och timmar över hela organisationen och för varje butik

Resultat

 • ^Mindre tid nedlagd på att hantera lönedata och färre mänskliga fel
 • ^Minskade administrativa kostnader
 • ^Mer effektiv skiftplanering enligt behovet som säkerställer efterlevnad av lagar och avtal och ger överblick över timmarna
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.

”ProMark har effektiviserat vår process för tid- och närvaro och har därmed bidragit till en mer kostnadseffektiv lönehantering”.
– Patricia Donohue, HR-administratör, Smyths Toys