KUNDCASE: Doggy AB

Doggy AB valde ProMark som en kostnadseffektiv ersättning för det gamla tidssystemet

Doggy logo

Doggy AB är den största tillverkare av hund- och kattmat i Sverige, med mer än ett sekels erfarenhet av tillverkning av djurfoder.

Företaget verkar på den internationella marknaden i till exempel Tyskland. Övriga marknader utanför Sverige och de övriga nordiska länderna är Tyskland, Ryssland, Polen och Holland. Doggy AB marknadsför produkter under sitt eget varumärke och privata varumärken i flera länder.

Huvudkontoret ligger i Vårgårda, som också är produktionsenheten. Fabriken är en av de mest moderna i Europa.

ProMark-lösningen omfattar 95 anställda vid Doggys huvudkontor och två fabriker.

“Det brukar ju kunna bli oroligheter när man gör förändringar med något som berör ens lön och vi hade nog räknat med en del frågor, men de anställda har knappast behövt någon hjälp alls, utan har mer eller mindre automatisk tagit till sig systemet. Så hela projektet med systemet har gått mycket bra, faktisk över förväntan”.
– Margareta Larsson, HR-chef, Doggy AB

Utmaningen

 • ^Omständligt att köra lön med en stor mängd manuellt arbete
 • ^Omfattande tidsåtgång i alla led
 • ^Bristande support och utveckling av befintligt system

Succékriterier

 • ^En gemensam lösning for hela koncernen
 • ^Genomsiktlighet i processen
 • ^Ett enkelt och stabilt system
 • ^Pålitlig support
 • ^Lösningen omfattar 95 medarbetare

Funktionalitet

 • ^Implementering av ProMark tidredovisning
 • ^Uppsättning av terminaler på tre enheter för tidrapportering
 • ^Rapportering för uppföljning och styrning
 • ^Bemanningsplanering

Förbättringar

 • ^Personalen kan nu själva se sina saldon i realtid
 • ^De har nu bättre kontroll över sin arbetstid
 • ^De kan bland annat planera ledighet på egen hand

Resultat

 • ^Tio timmar per lönekörning är frigjord bara inom lönekontoret
 • ^Även effektivisering och förenkling av arbetsledarnas och chefernas administration är uppnådd när det gäller tidrapportering
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.