KUNDECASE: Smyths Toys

Strømlinjet Workforce Management-prosesser med verdifulle data fra ProMark og SAP

DLG logo

Smyths Toys er Irlands ledende leketøysbutikk, grunnlagt i 1987. Med over 100 butikker er Smyths Toys til stede over hele England og Irland. De tilbyr underholdningsprodukter for barn i alle kategorier til de beste prisene.

Selskapet har hovedkontor i Galway i Irland og har herfra ekspandert i hele Irland og England.

Selskapet sysselsetter rundt 3.500 ansatte, og arbeidsstyrken dobles i førjulstiden..

”Gjennom å integrere ProMark og SAP SuccessFactors kan våre butikksjefer enkelt planlegge de ansattes arbeidstid i forhold til behovet, og dermed optimalisere ressursbruken.”
– Rob Wilson, IT-sjef, Smyths Toys

Utfordringen

 • ^For mange manuelle prosesser i lønnsadministrasjonen
 • ^Ledelsen hadde ikke full oversikt over fremmøtet i hele organisasjonen på grunn av de mange forskjellige butikklokasjoner
 • ^Behov for å forbedre gjennomsiktigheten og effektiviteten av komme/gå-data
 • ^Behov for å skape konsistente komme/gå- og lønnsprosesser i alle butikker

Suksesskriterier

 • ^Redusere ressursforbruket i de nåværende manuelle prosesser
 • ^Forbedre kontroll med overholdelse av lover og regler
 • ^Tilgang til rapportering i en sentral database som inneholder data fra alle butikker
 • ^Prognoser for timer relatert til vaktplanene i hver butikk

Funksjonalitet

 • ^Komme/gå- og fraværsregistrering
 • ^Vaktplanlegging
 • ^Webportal for butikkledelsen
 • ^Terminaler i alle butikker for medarbeiderregistrering
 • ^Integrasjon til lønnssystem og SAP Success-Factors Employee Central via REST API-er
 • ^Rapportering

Utbytte

 • ^En mer effektiv prosess til registrering av komme/gå- og fraværsdata i alle butikker med terminaler som kan overvåkes og vedlikeholdes sentralt
 • ^Butikksjefer kan legge mer effektive vaktplaner med aktuelle fraværsdata fra SAP SuccessFactors
 • ^Sentral ledelse kan få full oversikt over medarbeidernes oppmøte, fravær og timer i hele organisasjonen og for hver butikk

Primære resultater

 • ^Langt mindre tid brukt på behandling av lønnsdata og færre menneskelige feil
 • ^Reduserte administrative kostnader
 • ^Mer effektiv vaktplanlegging i relasjon til behovet som sikrer at lover og avtaler overholdes, samt gir oversikt over timer
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.

”ProMark har strømlinjet vår komme/gå og fraværsprosess og har medvirket til en mer effektiv lønnsprosess”.
– Patricia Donohue, HR-administrator, Smyths Toys