KUNDCASE: Ahlsell

Förenklad och effektiv hantering av bemanningspool

Ahlsell logo
Ahlsell är en ledande distributör av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, el, industri, verktyg & maskiner, kyl, ventilation, isolering, bygg, fastighet, VA, förnödenheter och personlig skydds-utrustning till professionella användare.

Ahlsell finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Polen och Ryssland.

Med drygt 5 700 medarbetare, 240 butiker och tre centrallager omsätter Ahlsell cirka 31 miljarder SEK.

“Mobilappen förenklar och effektiviserar hela hanteringen av bemanningspoolen. Ahlsell sparar tid och pengar på att ha en flexibel bemanningspool där hanteringen i ProMark stödjer de regelverk som gäller för tillfällig personal. Även som arbetsgivare får Ahlsell en modern image då vi använder oss av moderna verktyg för vår personal”.
– Ingela Tholin Carlos, Produktionsplanerare, Ahlsell

Utmaningen

 • ^Ahlsell etablerade under 2019 sin egen bemanningspool. Förmedlingen av lediga arbetspass gjordes via telefon och mail med uppföljning per penna och papper – och med efterföljande manuell hantering i ProMark. Det var en mycket tidskrävande process.

Succékriterier

 • ^Behovet av extra arbetspass baseras på prognoser om antal plockrader och den kända frånvaro
 • ^Alle lediga pass publiceras i mobilappen och kan bokas efter ”först till kvarn principen” – utan attest av chefer
 • ^Stöd för successiv utökning av antalet användare

Metoder

 • ^Mobilapp med självservice funktion
 • ^Ahlsell använder redan tidrapportering för alla anställda i Sverige och Norge
 • ^Bemanningsplanering
 • ^Integration till HR-plus och Visma lönesystem
 • ^Terminaler

Förbättringar

 • ^Mycket mer tidseffektiv och precis process för hantering av arbetspass
 • ^Allt kring arbetstider är på plats när studenterna stämplar in
 • ^Medarbetare har alltid överblick över sina scheman i sin mobil
 • ^Teamchefer får en komplett bild av sin bemanning

Resultat

 • ^Sparar tid och pengar
 • ^Bättra förmåga att möta den efterfrågan som är enligt Ahlsells mycket detaljerade prognoser
 • ^Korrekt lön till studenterna
 • ^En modern image som arbetsgivare genom att använda modern verktyg
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.