Bygg & anlegg

Administrer enkelt dine medarbeidere og prosjekter for å sikre produktivitet og lønnsomhet

Å håndtere store prosjekter med en stor arbeidsstyrke som dekker mange ulike yrker over en lengre periode krever gyldige data.

Men i mange virksomheter er prosjekt- og tidsregistrering stadig en manuell og tidkrevende prosess som varierer fra byggeplass til byggeplass og avhenger av hvilken type jobb medarbeideren utfører.

Dette gjør det vanskelig å få nødvendig innsikt for å styre prosjekter effektivt for å sikre profittmarginer og håndtere de mange arbeidsavtalene som gjelder for hver spesifikk leveranse av et stort prosjekt.

ProMark innen bygg & anlegg

Sammen med noen av de største virksomhetene innen bygg & anlegg på tvers av Norden har vi utviklet en spesialisert tidsregistreringsløsning. Den vil hjelpe deg med å holde dine prosesser under kontroll og kjøre vellykkede prosjekter:

Sanntidsdata for effektiv prosjektledelse

Forbedre gjennomsiktigheten og berik dine ERP-data med verdifull innsikt i virksomhetens drift og kostnadsfordeling. Dette gir mulighet for oppfølging av prosjektressurser og produktivitet – og stram kostnadskontroll.

Riktig lønnsgrunnlag

Automatiser innsamlingen av arbeidede timer, tillegg, kjøring, dietter og fravær samt avviksårsaker validert mot tariffavtaler og lokalavtaler for å skape riktig lønnsgrunnlag – uansett om dine medarbeidere gjør akkord eller har en fast timelønn.

Enkelt rapportering på byggeplassen

Forenkle rapporteringen for dine medarbeidere for å sikre riktige data til rett tid med høy kvalitet – uansett hvor de arbeider. Registreringer kan også gjøres av formannen på vegne av laget.

Gyldige data til fakturering

Bytt ut dine eksisterende timelister med digital rapportering der ansatte registrerer arbeidstid på prosjekter for å få et raskt og nøyaktig faktureringsgrunnlag.

Utvalgte kunder:

Kundehistorier innen bygg & anlegg: