Bygge & anlæg

Administrer enkelt dine medarbejdere og projekter for at sikre produktivitet og lønsomhed

At håndtere store projekter med en stor arbejdsstyrke, som omfatter mange forskellige erhverv, over en længere periode kræver valide data.

Men i mange virksomheder er projekt- og tidsregistrering stadig en manuel og tidskrævende proces, som varierer fra byggeplads til byggeplads og afhænger af, hvilken type job medarbejderen udfører.

Det gør det vanskeligt at få den nødvendige indsigt til at kunne administrere projekter effektivt for at sikre overskud og håndtere de mange arbejdsaftaler, der gælder for hver specifik leverance af et stort projekt.

ProMark inden for bygge & anlæg

Sammen med nogle af de største virksomheder i byggebranchen på tværs af Norden har vi udviklet en specialiseret tidsregistreringsløsning. Den hjælper dig med at holde dine processer under kontrol og drive vellykkede projekter:

Realtidsdata for effektiv projektledelse

Øg gennemsigtigheden og berig dine ERP-data med værdifuld indsigt i virksomhedens drift og omkostningsfordeling. Det giver mulighed for at følge op på projektressourcer og produktivitet – og stram omkostningskontrol.

Korrekt løngrundlag

Automatiser indsamlingen af arbejdede timer, tillæg, kørsel, diæter og fravær samt afvigelsesårsager valideret mod overenskomster og lokalaftaler for at skabe det korrekte løngrundlag – uanset om dine medarbejdere arbejder på akkord eller har en fast timeløn

Enkel rapportering på byggepladsen

Simplificer rapporteringen for dine medarbejdere for at sikre de rigtige data til rette tid og i høj kvalitet – uanset hvor de arbejder. Registreringer kan også udføres af formanden på vegne af teamet.

Valide data til fakturering

Erstat de eksisterende timesedler med digital rapportering, hvor medarbejderne registrerer deres arbejdstid på projekter for at få et hurtigt og nøjagtigt grundlag for fakturering.

Udvalgte kunder:

Kundehistorier inden for bygge & anlæg: