KUNDCASE: Teknos

Digitalisering i en värld av färg

DLG logo

Teknos är en global färgproducent som erbjuder ett brett sortiment av färger och ytbehandlingar för tillverkningsindustrin, byggbranschen och konsumenter. Företaget har egen produktion i ett antal länder, inklusive Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Tyskland och England.

Teknos grundades i 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Idag har Teknos verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA, nästan 1 800 anställda världen över och en koncernförsäljning på cirka 384 miljoner euro under 2017.

“Med en mycket snabb och målinriktat implementering av ProMark har vi digitaliserad våra överenskommelser, lokala avtal och processer. Det har inte bara förenklat våra arbetsflöden utan också ökad registreringarnas kvalitet och gett mer tid till andra arbetsuppgifter inom HR-avdelningen”.
– Gitte Larsen, HR-chef, Teknos

Utmaningen

 • ^För många manuella processer och för mycket manuell administration i samband med de anställdas registrering av tid
 • ^Oprecis registrering av frånvaro
 • ^Tidskrävande att svara på förfrågningar runt de manuella tidregistreringar

Succékriterier

 • ^Lösning som inkluderar 200 timanställda produktionsarbetare och tjänstemän
 • ^Planering av arbetstid för ungefär 60 anställda
 • ^Snabb implementering av lösningen

Funktionalitet

 • ^Närvaro- och frånvaroregistrering
 • ^Webbportal för ledningsöverblick och godkännanden
 • ^Registrering via terminaler och mobilapp
 • ^Integration till Outlook och lönesystem
 • ^Webbaserad bemanningsplanering

Förbättringar

 • ^Automatiserad uppsamling av tid och frånvaro och därmed mer exakta registreringar
 • ^Färre förfrågningar från de anställda runt deras tidregistreringar
 • ^Reducerad administrativ tid för ledare och HR-medarbetare

Resultat

 • ^Mer smidiga och enkla arbetsflöden
 • ^Mer tid till andra arbetsuppgifter inom HR-avdelningen
 • ^Besparingar i form av reducerad övertid
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.