Styrelse

Vår styrelse
Styrelseordförande Morten Schaldemose

Styrelseordförande

Morten Schaldemose

Morten är tidigare Executive Vice President och medlem av Executive Committee på Haldor Topsoe A/S. Han ledde Haldor Topsoes affärsenhet för raffinaderi från 2013-2020. Idag arbetar Morten som investerare och styrelseledamot. Han har varit styrelseordförande i ProMark sedan januari 2021.

Morten började ursprungligen på Haldor Topsoe som processingenjör i 1997 och och flyttade sedan in i kommersiella roller, och slutade med att vara ansvarig för licensiering av deras raffinaderiteknikportfölj. Han har drivit sina egna satsningar sedan dess 2020 som VD och ägare av Soviva Technologies samt som verkställande och icke verkställande styrelseledamot i flera företag.

Morten har en MSc i Chemical Engineering från Danmarks Tekniska Universitet och en executive MBA med utmärkelse från INSEAD. I 2022 genomförde Morten CBS Board Leadership-programmet, CEBU, med beröm.

 

Styrelseledamot

Morten Steiner

Morten är tidigare CIO på PFA Pension. Han har för närvarande en position som VD för IBA, som utvecklar, säljer och implementerar IBSuite, en cloud-native SaaS e2e standardlösning för den europeiska försäkringsbranschen. Morten har varit styrelseledamot på ProMark sedan 2019.

Morten har initialt varit på Accenture i 20+ år där han bland annat ansvarade för flera stora gränsöverskridande IT-drivna transformationsprogram inom den finansiella tjänsteindustrin. Morten har även haft befattningar som VD med Tia Technology, Avanade och Edlund och är aktiv styrelseledamot i andra bolag.

Morten har en MSc i Civil Engineering från Danmarks Tekniska Universitet samt en HD-examen i ekonomi och förvaltningsredovisning från Copenhagen Business School, CBS, i Danmark och är aktiv reservofficer.

 

Styrelseledamot Morten Steiner
Styrelseledamot Niels Peder Nielsen

Styrelseledamot

Niels Peder Nielsen

Niels Peder är senior rådgivare till Bain & Company, styrelseordförande i Enduro Genetics och styrelseledamot och industriell rådgivare på Noon Ventures. Niels Peder har varit styrelseledamot i ProMark sedan 2021.

Dessförinnan var han vice VD för Novo Nordisk Fonden och seniorpartner i Bain & Company.

Som konsult har Niels Peder hjälpt stora globala företag och finansiella investerare inom organisation, resultatstyrning, strategiutveckling och M&A. Som en del av hans tidigare roller, har Niels Peder även ansvarat för HR-avdelningar, processer och Workforce Management-verktyg.

Niels Peder tog examen från MIT Sloan School of Management i 1990 och och är civilekonom från Copenhagen Business School i 1988.