KUNDECASE: Dansk Metal

Godt arbeidsmiljø og lett tilgjengelige fraværsregistreringer i portal

Ahlsell logo

Dansk Metal er en av Danmarks største fagforeninger som organiserer medlemmer med mekanisk, teknisk, elektronisk eller informasjonsteknologisk utdanning.

De fleste av de 130.000 medlemmene er ansatt i privat sektor. Omtrent 6000 av medlemmene er ansatt i offentlig sektor og omtrent 8000 av dem er lærlinger.

”Vi har tidligere gått glipp av sykerefusjoner. Nå har ProMarks fraværshåndtering sørget for at det ikke skjer igjen”.
– Berit Hansen, HR-ansvarlig, Dansk Metal

Utfordringen

 • ^Mistet refusjon ved langvarig sykdom
 • ^Manglende oversikt over resterende ferie
 • ^Sikre riktig lønn
 • ^Manglende oversikt over fleksitidsavtaler

Suksesskriterier

 • ^150 ansatte på hovedkontoret + 50 ansatte på lokal skole
 • ^Enklere administrasjon
 • ^Sikre god trivsel blant ansatte
 • ^Riktig registrering av ferie og fravær

Funksjonalitet

 • ^Web-basert brukergrensesnitt inkl. fraværs-KPI
 • ^Fraværshåndtering sikrer refusjon ved langvarig sykdom
 • ^Automatiske varslinger
 • ^Bemanningsplanlegging
 • ^Informasjonsdeling i form av rapporter og statistikk
 • ^Integrasjon til lønnssystem

Utbytte

 • ^Opprettholde godt arbeidsmiljø
 • ^Overholdelse av tariffavtaler
 • ^Online godkjenningspåminnelser
 • ^Fleksibilitet i registreringer på tvers av avdelingene
 • ^Gjennomsiktighet på KPI'er eksempelvis fravær per avdeling - grafisk

Primære resultater

 • ^Godt arbeidsmiljø
 • ^Enklere administrasjon
 • ^Synlige registreringer for den enkelte medarbeider
 • ^Standard rapportering til myndighetene og andre, så som Danmarks Statistik og SU (Samarbeidsutvalg)
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.