KUNDCASE: Cyclife Sweden AB

Kontroll på timmar och en bättre utnyttjandegrad med en integrerad plattform

DLG logo

Cyclife Sweden AB behandlar och volymreducerar lågaktivt radioaktiv avfall (metall, vätska, brännbart avfall, strålkällor) åt kunder från kärnkraftsindustrin och annan industri – med kunder i både Sverige och Europa.

Cyclife Sweden tillhör EDF Groupe (Électricité de France), ett av världens största energiföretag som delvis ägs av franska staten.

Cyclife Sweden har 100 fast anställda och ett antal inhyrda vid avfallsanläggningarna i Studsvik, strax utanför Nyköping.

“För oss på Cyclife är vinsten stor genom en helt digitaliserad plattform och integration mot olika affärssystem som SAP och lön – utan mänsklig inblandning och papper. Med korrekta jobb- och projekttider kan vi ge våra kunder offerter som motsvarar de faktiska produktionstiderna”.
– Urban Lind, IT-chef, Cyclife

Utmaningen

 • ^För många manuella processer i tidsrapporteringen och hanteringen av närvaro och frånvaro
 • ^Otillräcklig överblick över tidsförbruk på externa projekt för uppföljning
 • ^Otillräcklig överblick i produktionskedjan till att kunna göra helt riktig bemanning, planering och uppföljning

Succékriterier

 • ^En integrerad lösning för både produktions- och projektrapportering samt lönegrundande data
 • ^Lösning som omfattar alla fastanställda och timanställda inom den svenska delen av företaget
 • ^Alla medarbetare har en arbetsmobil för all rapportering, även i produktionen

Funktionalitet

 • ^ProMark 365 Cloud Individual med närvaro- och frånvaroregistrering
 • ^Jobb- och projektregistrering
 • ^Registrering via mobilapp och terminal
 • ^Integration mot SAP Business One och Visma Agda PS lönesystem
 • ^Superanvändarservice från ProMark

Förbättringar

 • ^Förenklad löneprocess utan manuell hantering
 • ^Personalchefer har bra översikt över medarbetarnas närvaro/frånvaro vilket förenklar planeringen av arbetsscheman
 • ^Insamling av tidsåtgång per jobb och projekt ger överblick över produktionstider och all intern arbetstid för uppföljning och prognoser
 • ^Stabil drift av ProMark-lösningen och support för det löpande underhållet och löneförberedelserna

Resultat

 • ^Korrekt lön i tid
 • ^Optimerad schemahantering med kontroll på arbetstidslagen och övertidsramar
 • ^Korrekta jobb- och projekttider bidrar till en bättre utnyttjandegrad
 • ^Förutsägbara utgifter i IT-budgeten
w

Prata med våra experter

Hör mer om hur ProMark kan hjälpa dig att optimera din personalstyrka, förbättra produktiviteten och generera besparingar. Boka en demo eller kontakta försäljningen för att få en introduktion.