KUNDECASE: Cyclife Sweden AB

Kontrol over timer og en bedre udnyttelsesgrad med en integreret platform

DLG logo

Cyclife Sweden AB behandler og volumenreducerer lavradioaktivt affald (metal, væske, brændbart affald og strålingskilder) for virksomheder inden for kernekraftsindustrien og anden industri – med kunder i både Sverige og Europa.

Cyclife Sweden er en del af EDF Groupe (Électricité de France), et af verdens største energiselskaber, som er delvist ejet af den franske stat.

Cyclife Sweden har 100 fastansatte medarbejdere og et antal timelønnede på affaldsanlæggene i Studsvik, lige uden for Nyköping.

“For Cyclife er der store gevinster ved at have en helt digitaliseret platform og integration med forskellige systemer som SAP og løn – uden menneskelig indblanding og papir. Med præcise job- og projekttider kan vi give vores kunder tilbud, som modsvarer den faktiske produktionstid”.
– Urban Lind, IT-chef, Cyclife

Udfordringen

 • ^For mange manuelle processer i tidsregistreringen og håndteringen af fravær
 • ^Utilstrækkeligt overblik over tidsforbrug på eksterne projekter til opfølgning
 • ^Utilstrækkeligt overblik over produktionskæden til at kunne lave den rette bemanding, planlægning og opfølgning

Succeskriterier

 • ^En integreret løsning for både produktions- og projektrapportering samt lønrelaterede data
 • ^Løsning, som omfatter alle fastansatte og timelønnede i den svenske del af virksomheden
 • ^Alle medarbejdere har en arbejdsmobil til al rapportering – også i produktionen

Funktionalitet

 • ^ProMark 365 Cloud Individual med tids- og fraværsregistrering
 • ^Job- og projektregistrering
 • ^Registrering via mobilapp og terminaler
 • ^Integration med SAP Business One og Visma Agda PS lønsystem
 • ^Superbrugerservice fra ProMark

Udbytte

 • ^Forenklet lønproces, uden manuelt arbejde
 • ^Personalechefer har oversigt over medarbejdernes fremmøde/fravær, hvilket forenkler planlægningen af arbejdstiden
 • ^Indsamling af tidsforbrug per job og projekt giver overblik over produktionstider og al intern arbejdstid til opfølgning og prognoser
 • ^Stabil drift af ProMark-løsningen og support på den løbende vedligeholdelse og lønforberedelsen

Primære resultater

 • ^Korrekt løn til tiden
 • ^Optimeret planlægning af arbejdstid med kontrol af arbejdstidsregler og rammer for overtid
 • ^Korrekte job- og projekttider bidrager til en bedre udnyttelsesgrad
 • ^Forudsigelige udgifter i IT-budgettet
w

Tal med en ekspert

Hør mere om hvordan ProMark kan hjælpe med at optimere arbejdsstyrken, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for at få en introduktion.