KUNDECASE: Cyclife Sweden AB

Kontrol over timer og en bedre utnyttelsesgrad med en integrert plattform

DLG logo

Cyclife Sweden AB behandler og reduserer volumet av lavnivå radioaktivt avfall (metall, væske, brennbart avfall og strålekilder) spesielt for virksomheter innen for kjernekraftindustrien, men også anden industri. Selskapet har kunder i både Sverige og i mange andre europeiske land.

Cyclife Sweden er en del av EDF Groupe (Électricité de France), et av verdens største energiselskaper og delvis eid av den franske staten.

Cyclife Sweden har 100 fastansatte medarbeidere og et antall timeansatte på avfallsanleggene i Studsvik, rett utenfor Nyköping..

”For Cyclife betyr det store gevinster av å ha en helt digitalisert plattform og integrasjon til forskjellige systemer, som SAP og lønn – uten manuelt arbeid og papir. Med nøyaktig registrert jobb- og prosjekttider kan vi gi våre kunder tilbud som gjenspeiler den faktiske produksjonstiden”.
– Urban Lind, IT-sjef, Cyclife

Utfordringen

 • ^For mange manuelle prosesser i tidsregistreringen og håndteringen av fravær
 • ^Utilstrekkelig oversikt over tidsforbruk på eksterne prosjekter til oppfølging
 • ^Utilstrekkelig oversikt over produksjonskjeden for å ha riktig bemanning, planlegging og oppfølging

Suksesskriterier

 • ^En integrert løsning for både produksjons- og prosjektrapportering samt lønnsrelaterte data
 • ^Løsning som inkluderer alle fastansatte og timeansatte i den svenske del av virksomheten
 • ^Alle ansatte har en smartphone til all rapportering – også i produksjonen

Funksjonalitet

 • ^ProMark 365 Cloud Individual med tids- og fraværsregistrering
 • ^Jobb- og prosjektregistrering
 • ^Registering via mobilapp og terminaler
 • ^Integrasjon med SAP Business One og Visma Agda PS lønnssystem
 • ^Superbrukerservice fra ProMark

Utbytte

 • ^Forenklet lønnsprosess, uten manuelt arbeid
 • ^Personalsjefer har oversikt over medarbeidernes oppmøte og fravær, noe som forenkler planleggingen av arbeidstiden
 • ^Innsamling av tidsforbruk per jobb og prosjekt gir oversikt over produksjonstider, samt all intern arbeidstid til oppfølging og prognoser
 • ^Stabil drift av ProMark og support til løpende vedlikehold og lønnsforberedelse

Primære resultater

 • ^Korrekt lønn til rett tid
 • ^Optimalisert planlegging av arbeidstid med kontroll over arbeidstidsregler og rammer for overtid
 • ^Nøyaktige jobb- og prosjekttider bidrar til en bedre utnyttelsesgrad
 • ^Forutsigelig kostnader i IT-budsjettet
w

Prat med en ekspert

Ler hvordan ProMark kan hjelpe dere med å optimalisere din arbeidsstyrke, forbedre produktiviteten og generere besparelser. Book en demo eller kontakt salg for å få en introduksjon.